Menu
Projekt - "Kształtujemy kompetencje kluczowe uczniów"

Aktualności 2021/2022

Druga A i C w Poznaniu.

29 kwietnia klasy 2a i 2c wybrały się na wycieczkę do Poznania.
Podczas dnia pełnego wrażeń dzieci zwiedziły stadion Lecha Poznań, nauczyły się wyrabiać Rogale Świętomarcińskie, zobaczyły, jak trykają się poznańskie koziołki i poznały zabytkową architekturę starego miasta. Na koniec uczniowie zadbali o sprawność fizyczną podczas zajęć w Jump Arenie. Wszyscy wrócili uśmiechnięci, zadowoleni i z niecierpliwością czekają na następną wyprawę!

Zbliża się Dzień Flagi RP oraz Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja.

Z tej okazji w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się nietypowy apel. ‼️ Była to niezapomniana, żywa lekcja historii. Uczniowie naszej szkoły mogli przeprowadzić wywiad z Panią Konstytucją, w której rolę wcieliła się mama jednego z uczniów- pani Jadwiga Golec. Oprócz niej przybył w progi naszej szkoły sam król Zygmunt Stanisław Poniatowski z posłami i wygłosił orędzie uchwalenia tego, ważnego dla naszej Ojczyzny, dokumentu. W końcu Wschowa to miasto królewskie !!! Przez cały apel towarzyszył nam utwór Marka Grechuty pt. ,,Wolność”, który wykonała pani Agnieszka Dybowska- nauczycielka naszej szkoły.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni przed szkołę przedstawiciele środowisk patriotycznych działających w naszej małej Ojczyźnie i byli to:
⬜️ pan Zdzisław Rygusik ze Stowarzyszenia katolickiego ,,Civitas Christiana” oraz ,, Towarzystwa Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
🟥 pan Sławomir Wojtkowiak ze Związku Piłsudczyków RP
⬜️ pani Krystyna Pruchniewska, emerytowana nauczycielka naszej szkoły
🟥 pan Tadeusz Kołosionek reprezentujący środowisko Kresowian.
W związku z tym, że do SP1 uczęszcza 35 uczniów z Ukrainy to i dla nich była wersja apelu w ich języku. Na koniec uroczystości dzieci z Ukrainy wraz z naszymi uczniami wypuścili balony o barwach narodowych Polski i Ukrainy ze słowami przesłania w obu językach. Informacja o apelu także w telewizji ZOBACZ TUTAJ

Wizyta w PWSZ w Lesznie.

29 kwietnia 2022r. zostaliśmy przyjęci w PWSZ w Lesznie w ramach współpracy w projekcie ,,Edukatoria Akademickie”. Uczniowie klas IV -VIII wzięli udział w ćwiczeniach – ,,Programowanie mikrokontrolerów” w Instytucie Politechnicznym. Zajęcia prowadził pan mgr inż. Tomasz Andrzejczak. Dzieci mogły sprawdzić swoje umiejętności związane z wykorzystaniem TIK. Miały również możliwość zapoznania się z tegoroczną ofertą edukacyjną i aktualną bazą edukacyjną szkoły. Dziękujemy pracownikom Instytutu Politechnicznego za poświęcony czas życzliwe przyjęcie.

Terroryzm – stopnie alarmowe.

Procedury wprowadzania stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP

PAMIĘTAJ: ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE MOGĄ WYSTĄPIĆ Z WIELU KIERUNKÓW, A ICH ŹRÓDŁA MOGĄ BYĆ RÓŻNE.

W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych:

 1. pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA);

 2. drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO);

 3. trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLIE);

 4. czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA).

Aktualny obowiązujący stopień: CHARLIE

W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP:

 1. pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP);

 2. drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP);

 3. trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP);

 4. czwarty stopień alarmowy CRP (stopień DELTA-CRP).

Wszystkie organy administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny być w stanie wprowadzić i utrzymywać przedsięwzięcia stanu alarmowego na czas nieograniczony.

Utrzymywanie wyższych stopni przez dłuższy czas może spowodować utrudnienia i będzie miało wpływ na funkcjonowanie służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.

Szkoła przygotowana jest do wprowadzenia stopni alarmowych i wykonywać będzie zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją, która określa procedury realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym moduły zadaniowe dla każdego stopnia zawierające w szczególności wykaz zadań do wykonania. Są to działania porządkowo-ochronne w celu zapewnienia sprawności przepływu informacji oraz minimalizacji skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym w szkole.

Rodziców/uczniów/pracowników prosimy o dostosowanie się i respektowanie wdrożonych pewnych ograniczeń i trudności w związku z wprowadzeniem stopni alarmowych.

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów mogących świadczyć o zagrożeniu atakiem terrorystycznym. Sygnały o grożącym niebezpieczeństwie są mało dostrzegalne – jednak zwracanie uwagi na to, co

się dzieje w najbliższym otoczeniu pozwala na odpowiednio wczesne wykrycie zagrożenia i skuteczną jego neutralizację.

W swoim bezpośrednim otoczeniu należy w szczególności zwracać uwagę na:

 • osoby, które przez dłuższy czas obserwują, fotografują lub filmują obiekty, które mogą stać się celem zamachu (np. dworce kolejowe, obiekty sportowe, szkoły, urzędy, centra handlowe, targowiska, miejsca kultu religijnego);

 • częste spotkania nietypowo zachowujących się osób organizowane w wynajętych mieszkaniach;

 • nagłą zmianę sposobu zachowania się i stylu życia sąsiadów, w szczególności wypowiedzi, które mogą świadczyć o przyjęciu przez nich radykalnych poglądów;

 • nietypowe zachowania kolegów z pracy, np. nieuzasadnione próby dotarcia do planów biurowca czy wynoszenie dokumentów lub materiałów, które mogą być wykorzystane w działaniach terrorystów.

Jeśli widzisz lub słyszysz coś niepokojącego – powiadom Policję!

Od twojej czujności może zależeć bezpieczeństwo twoje i twoich bliskich!

PIERWSZY

STOPIEŃ

ZAGROŻENIA

ALFA

ALFA-CRP

(w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni RP) Można wprowadzić w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia

Wyższy albo niższy stopień alarmowy może być wprowadzony z pominięciem stopni pośrednich. Stopnie alarmowe oraz stopnie alarmowe CRP* mogą być wprowadzane razem lub łącznie. W przypadku wprowadzenia różnych stopni alarmowych i różnych stopni alarmowych CRP należy wykonać zadania przewidziane dla stopnia wyższego.

Stopnie alarmowe lub

stopnie alarmowe CRP wprowadza,

POZIOM

NISKI

DRUGI

STOPIEŃ

ZAGROŻENIA

BRAVO

BRAVO-CRP

(w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni RP) Można wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

POZIOM

UMIARKOWANY

Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego należy wykonać wszystkie zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego.

TRZECI

STOPIEŃ

ZAGROŻENIA

CHARLIE

CHARLIE-CRP

(w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni RP)

Można wprowadzić w przypadku wystąpienia

POZIOM WYSOKI

zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym lub uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, Prezes Rady Ministrów.

Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego należy wykonać wszystkie zadania wymienione dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego

CZWARTY

STOPIEŃ

ZAGROŻENIA

DELTA

DELTA-CRP

(w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni RP) Można wprowadzić w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

POZIOM

BARDZO

WYSOKI

Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego należy wykonać wszystkie zadania wymienione dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP

Zarządzenie Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego

Warszawa – wycieczka.

W dniach 20-22 kwietnia klasy 7b i 7c uczestniczyły w wycieczce do stolicy naszego kraju.  W ciągu trzech dni uczniowie mieli okazję m.in.:
➡️ zwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego
➡️ poeksperymentować w Centrum Nauki Kopernik 
➡️ spojrzeć na Warszawę z 30. piętra Pałacu Kultury i Nauki 
➡️ podziwiać Stare Miasto i jego tajemnicze zakamarki 
➡️ poczuć atmosferę Stadionu Narodowego 
➡️ spacerować po Łazienkach w towarzystwie wiewiórek. 
Mimo niesprzyjającej pogody wycieczka udała się dzięki energii i pozytywnemu nastawieniu uczestników. Wszyscy wrócili do domów zadowoleni i naładowani pozytywną energią.