we Wschowie
Menu
Projekt - "Kształtujemy kompetencje kluczowe uczniów"

Postcrossing

Postcrossing – hobby i serwis społecznościowy, który umożliwia jego zarejestrowanym członkom wysyłanie i otrzymywanie pocztówek z całego świata. Strona internetowa redagowana jest w języku angielskim. Z reguły pocztówki również wypisywane są po angielsku, chyba że odbiorca zadeklarował znajomość innego języka, który zna także nadawca. Projekt zakłada, że za każdą wysłaną i zarejestrowaną kartkę użytkownik otrzymuje kartkę od kogoś innego.
Statystyki strony wskazują, że ponad 681 900 uczestników z 209 krajów wysłało ponad 41 811 000 pocztówek (stan na czerwiec 2017). Globalnie uczestnicy wysyłają obecnie ponad 700 pocztówek na godzinę. Najwięcej użytkowników mieszka w Rosji (12,4%), na Tajwanie (11,6%), w Chinach (9,4%), w USA (9,2%), Niemczech (7,1%), Holandii (5,6%) i w Polsce (4,5%). Z Polski wysłano ponad 1 403 900 pocztówek (październik 2017), tj. ok. 2,7% wszystkich wysłanych kartek pocztowych, co daje 10. miejsce na świecie pod względem liczby wysłanych pocztówek.
Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie dołączyła do postcrosingu 12.03.2018 roku. Nauczyciel języka angielskiego Anna Nowak do dnia dzisiejszego prowadzi profil naszej szkoły na stronie postcrossingu.