Rada Rodziców

Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie

rok szkolny 2019/20

przewodniczący:
Łukasz Kaczmarek

wiceprzewodnicząca:
Anna Grześkowiak

sekretarz:
Dominik Fedyczkowski

członkowie Prezydium Rady Rodziców:
Daniel Golec
      Monika Antoniuk