we Wschowie
Menu
Projekt - "Kształtujemy kompetencje kluczowe uczniów"

POCZET SZTANDAROWY

Pełnienie służby pocztu sztandarowego i osób asystujących jest jedną z najważniejszych funkcji w karierze uczniowskiej, przysługuje ona tylko tym, którzy:
• są uczniami klasy najwyższej,
• osiągają bardzo dobre wyniki w nauce,
• prezentują nienaganną postawę i odznaczają się wysoką kulturą osobistą.

Sztandar bierze udział w najważniejszych uroczystościach szkolnych, takich jak m.in.:
• rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
• państwowe uroczystości rocznicowe,
• ceremonia przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego,
• uroczyste Msze Święte,
• powitanie szczególnych gości odwiedzających szkołę,
• zaproszenie do obchodów w szkołach lub innych instytucjach.

W bieżącym roku szkolnym członkami pocztu sztandarowego są:
I skład:

Antonina Semeniuk VIIC

Laura Pisz VIIC

Maciej Cieplak VIIC

Magdalena Sachweh VIIA

Marcel Flieger VIIC

Tatiana Ratajczak VIIA

Zuzanna Sobczak VIIC

 

Opiekunami pocztu sztandarowego są:
mgr Ryszard Czechowski
mgr Adam Tarka