we Wschowie
Menu
Projekt - "Kształtujemy kompetencje kluczowe uczniów"

Mały Mistrz

Mały Mistrz.

Od września 2014 klasa Ia przystąpiła do udziału w ogólnopolskim programie” Mały Mistrz’’, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki , a operatorem wojewódzkim jest Szkolny Związek Sportowy. Program ma na celu: 
– Zachęcenie nauczycieli do prowadzenia atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnie z nowa podstawa programową,
– Zachęcenie uczniów do podejmowania różnych form aktywności fizycznej,
– Rozwijanie sprawności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnień  koordynacyjnych.