we Wschowie
Menu
Projekt - "Kształtujemy kompetencje kluczowe uczniów"

Indywidualizacja procesu nauczania

 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-II

    Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie z powodzeniem realizuje projekt „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”. Pozyskane pieniądze zostały przeznaczone na doposażenie bazy dydaktycznej szkoły oraz na organizację 1324 godzin zajęć dodatkowych, które pozwalają  na indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Wszystkie działania prowadzone są w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Komisją Europejską. Działania projektowe realizowane przez doświadczonych nauczycieli zapewniają każdemu uczniowi z klas I–III SP1 we Wschowie (w tym również sześciolatkom) bogatą ofertę zajęć dodatkowych, zgodną z indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Uczniowie biorą udział w zajęciach wyrównawczych z j. polskiego i matematyki. Uczestniczą również w zajęciach rozwijających matematyczno- przyrodnicze zainteresowania uzdolnionych uczniów . Czas zajęć jest efektywnie wykorzystany na wyrównanie ewentualnych braków edukacyjnych, na poszerzenie zakresu wiedzy uczestników, eksperymenty, doświadczenie i projekcje multimedialne. Tematyka i forma zajęć  jest w atrakcyjny sposób dostosowana do głównych założeń i idei projektu.