Menu
Projekt - "Kształtujemy kompetencje kluczowe uczniów"

Nauczyciele

Dyrektor szkoły – dr Maciej Grabianowski

Wicedyrektor     – mgr Dorota Szeląg

Wicedyrektor    – mgr Wiesława Motała

Nauczyciele:

^Edukacja wczesnoszkolna

mgr Magdalena Kulka/Monika Cieślikiewicz

mgr Ewa Łączna

mgr Robert Sierota

mgr Maria Wojciechowska

mgr Inga Zeler

mgr Anna Saleta

mgr Anna Ziemek

mgr Agnieszka Dybowska

mgr  Aldona Mazurczyk

mgr Dorota Szeląg
                 

^Język polski

mgr Nina Pilarowska

mgr Hanna Rusiecka

mgr Kornelia Musiał

mgr Agata Karolczyk-Kozyra

mgr Zofia Baranowska

mgr Ewa Barylska

^Matematyka

mgr Marta Ambroży

mgr Justyna Jung

mgr Adam Tarka

mgr Małgorzata Leśniewska

^Chemia/fizyka

mgr inż. Małgorzata Rękoś

^Przyroda/biologia

mgr inż. Małgorzata Rodak

^Geografia/przyroda

mgr Elżbieta Budziak

^Historia

mgr Wiesława Motała

mgr Maria Nejmańska

mgr Marzena Knaflewska

^Język niemiecki

mgr Hanna Smużniak

mgr Anna Waszkowiak

mgr  Magdalena Golińska

mgr Małgorzata Stępczak-Gąsiorek

^Język angielski 

mgr Tomasz Florczak

mgr Hanna Smużniak

mgr  Magdalena Golińska

mgr Irena Stożek

mgr Anna Nowak

^Muzyka

mgr Justyna Suchecka

^Plastyka

mgr Anna Cieśla

^Technika

 mgr Ryszard Czechowski

^Informatyka,

mgr Roman Rokicki

^Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Roman Rokicki

^Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Maria Nejmańska

mgr Małgorzata Olszyńska

^WOS

mgr Maria Nejmańska

^Religia     

mgr  Agnieszka Mała

ks. Łukasz Mielnik

^Wychowanie  fizyczne

mgr Anna Gadkowska

mgr Janina Gnieżeńska – gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

mgr Rafał Kulczykowski

mgr Dariusz Rączka

^Biblioteka 

mgr Anna Ziemek

mgr Maria Złoczewska

^Pedagog

mgr Małgorzata Olszyńska

^Logopeda

mgr Hanna Rusiecka

^Psycholog

mgr Katarzyna Klak- Korona

^Świetlica

mgr Renata Głuch

lic. Aneta Strzebińska

mgr Inga Zeler

mgr Dorota Kokoszka

mgr inż. Małgorzata Rodak

^Nauczyciel wspomagający

mgr Justyna Barełkowska

mgr Anna Żukow

^Rewalidacja

mgr Marlena Turlińska

mgr Ewa Łączna

mgr Anna Saleta

mgr Anna Nowak

mgr Anna Waszkowiak

mgr Justyna Barełkowska

mgr Anna Żukow