we Wschowie
Menu
Projekt - "Kształtujemy kompetencje kluczowe uczniów"

Nauczyciele

Dyrektor szkoły – dr Maciej Grabianowski

Wicedyrektor     – mgr Dorota Szeląg

Wicedyrektor    – mgr Wiesława Motała

Nauczyciele:

Edukacja wczesnoszkolna        

mgr Dorota Szeląg

mgr Anna Saleta

mgr Natalia Gąda-Kościuk

mgr Agnieszka Dybowska

mgr Magdalena Kulka

mgr Ewa Łączna

mgr Aldona Mazurczyk

mgr Maria Wojciechowska

mgr Anna Drobnik

mgr Robert Sierota

Język polski

mgr Kornelia Musiał

mgr Nina Pilarowska

mgr Elżbieta Grining

mgr Hanna Rusiecka

Matematyka

mgr Małgorzata Leśniewska

mgr Justyna Jung

mgr Adam Tarka

mgr Małgorzata Rękoś

mgr Agata Wolicka

Przyroda, Biologia, Geografia

mgr inż. Małgorzata Rodak        

mgr Elżbieta Budziak

Fizyka, Chemia

mgr Małgorzata Rękoś

Historia   

mgr Wiesława Motała

mgr Marzena Knaflewska

mgr Paweł Rypiński

Język niemiecki

mgr Anna Waszkowiak

mgr Hanna Smużniak

mgr Magdalena Golińska

Język angielski 

mgr Magdalena Golińska

mgr Hanna Smużniak

mgr Tomasz Florczak

mgr Aleksandra Heitzman

mgr Anna Nowak

Muzyka

mgr Łukasz Kotowski

Plastyka

mgr Anna Cieśla

Technika

mgr Anna Żukow

mgr Ryszard Czechowski

Informatyka

mgr Bożena Holewczyńska

mgr Małgorzata Leśniewska

mgr Justyna Jung

mgr Ryszard Czechowski

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Krzysztof Rękoś

Religia    

mgr Agnieszka Mała

s. Bernadetta Rusin

ks. Łukasz Mielnik

Wychowanie  fizyczne

mgr Anna Gadkowska

mgr Janina Gnieżeńska

dr Maciej Grabianowski

mgr Rafał Kulczykowski

mgr Dariusz Rączka

Doradztwo zawodowe

mgr Anna Ziemek

Biblioteka 

mgr Katarzyna Telicka

mgr Anna Ziemek

Pedagog

mgr Justyna Barełkowska

Pedagog specjalny

mgr Anna Żukow

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Anna Gadkowska

Logopeda

mgr Hanna Rusiecka

Psycholog

mgr Katarzyna Klak- Korona

Świetlica

mgr Aneta Strzebińska

mgr Maria Wojciechowska

mgr Anna Ziemek

mgr Anna Cieśla

mgr Anna Nowak

mgr Elżbieta Budziak

mgr Małgorzata Rodak

Nauczyciele współorganizujący kształcenie

mgr Justyna Barełkowska

mgr Agnieszka Dybowska

mgr Natalia Frąckowiak

mgr Katarzyna Telicka

mgr Anna Nowak

mgr Agata Wolicka

mgr Natalia Frąckowiak

Rewalidacja

mgr Anna Waszkowiak

mgr Natalia Gąda- Kościuk

mgr Anna Saleta

mgr Anna Żukow