Menu
Projekt - "Kształtujemy kompetencje kluczowe uczniów"

Drodzy ÓSMOKLASIŚCI!!!

Każdy z Was może skorzystać z okazji, by utrwalić wiadomości z matematyki przed egzaminem, pisząc test w domu.
Do bezpłatnego egzaminu próbnego z matematyki, organizowanego przez zespół Pi-stacja może przystąpić każdy chętny, bez logowania, bez podawania danych.
Próbne arkusze składają się całkowicie z nowych zadań, niepochodzących z poprzednich egzaminów.
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?
🔹 Egzamin będzie przebiegał podobnie do oficjalnego.
🔹 We wtorek, 27 kwietnia, o godzinie 9:00 arkusz egzaminacyjny zostanie opublikowany na stronie bit.ly/PistacjaProbneEgzaminy jako link do pliku w formacie PDF do wydrukowania.
🔹 Jednocześnie na stronie bit.ly/PistacjaProbneEgzaminy udostępnimy interaktywny formularz do wpisywania odpowiedzi.
Po przesłaniu formularza uczestnik egzaminu otrzyma natychmiastową informację o uzyskanych wynikach do zadań zamkniętych.
🔹 Rozwiązania zadań otwartych zostaną omówione w godzinach popołudniowych w trakcie live streamów na kanale YouTube.com/PistacjaMatematyka
🔹 Po zakończeniu live streamu na stronie bit.ly/PistacjaProbneEgzaminy opublikujemy klucz odpowiedzi do zadań otwartych i zamkniętych. (autor tekstu Pi-stacja.pl).