Menu
Projekt - "Kształtujemy kompetencje kluczowe uczniów"

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 było wyjątkowe i inne niż dotychczas. Ze względu na panującą pandemię uczniowie, rodzice i nauczyciele nie mogli spotkać się na wspólnym uroczystym apelu.

Z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów sanitarnych na placu apelowym szkoły pożegnane zostały wyłącznie klasy VIII, które dziś kończą edukację w SP1. Ósmoklasiści wysłuchali krótkiej przemowy dyrektora Macieja Grabianowskiego oraz przewodniczącego Rady Rodziców – pana Łukasza Kaczmarka. W dalszej części spotkania zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen, a także listy gratulacyjne dla ich rodziców. Dyrektor nadał tytuł Absolwenta Roku Hannie Aplas. Uczennica klasy VIIIb po otrzymaniu symbolicznej statuetki wpisała się do Złotej Księgi Absolwentów.

Uczniowie klas I-VII odebrali świadectwa od wychowawców zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.
Szczególnie wyróżnieni zostali uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce. Najwyższą średnią ocen w szkole (6,00) uzyskała Matylda Surowiec z kl. Vb. Na drugim miejscu znalazł się Franciszek Bazylewicz z kl. Vb, uzyskując średnią 5,77. Trzecią w kolejności najwyższą średnią (5,62) uzyskały ex aequo Izabela Kolman z kl. Vc, Sara Dowhań z kl. VId oraz Zuzanna Maciołowska z kl. VId. Za osiągnięcia sportowe nagrodzone zostały uczennice, które zdobyły Mistrzostwo Województwa w Koszykówce 3×3 w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży: Natalia Kaczmarek, Maja Gniewosz, Zofia Marciniak, Lena Obuchowicz, Julia Saleta, Amelia Saleta, Oliwia Ruszczak i Julia Pechacz.

W imieniu Dyrekcji i Nauczycieli dziękujemy wszystkim Uczniom i Rodzicom za ten rok nauki oraz za zaangażowanie w realizację zdalnego nauczania. Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!