Quizowanie sposobem na lekturę

    W ostatnim czasie bardzo modne, szczególnie wśród młodzieży studenckiej, stało się quizowanie. Powstały nawet specjalne ligi i rozgrywki ogólnopolskie, w których można sprawdzić swoją wiedzę i wygrać nagrody. Quiz to na pewno ciekawa forma rozrywki i rywalizacji, ale też zdobywania i utrwalania wiedzy. Opiera się na umiejętności zadawania pytań, a to zwykle stwarza uczniom problemy, dlatego podczas lekcji języka polskiego wprowadzony został quiz jako sposób na podsumowanie treści przyswajanych podczas omawiania lektury.
11 marca w klasie VIIa, na lekcji prowadzonej przez panią Elżbietę Grining, zorganizowany został quiz poświęcony „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Uczniowie zostali losowo podzieleni na cztery zespoły. W części przygotowawczej każda grupa miała za zadanie sformułować 10 pytań związanych z lekturą i przygotować odpowiedzi do nich. Quiz przebiegał w trzech etapach: w pierwszym każda grupa zadawała trzy pytania pozostałym zespołom. Odpowiedzi pisane były na kartkach. Po zakończeniu I etapu odpadła grupa z najmniejszą liczbą punktów. Pozostałe zmierzyły się w drugim etapie, odpowiadając na kolejne pytania. W ostatnim etapie spotkały się dwie grupy. Na koniec bardzo emocjonującej rozgrywki został wyłoniony zwycięski zespół, który oprócz satysfakcji, otrzymał nagrodę w postaci ocen celujących.
Ta forma podsumowania wiedzy spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, dlatego na pewno będzie kontynuowana podczas omawiania innych lektur. Obecnie, podczas wymuszonej przez epidemię przerwy, uczniowie klas siódmych otrzymali zadanie przygotowania pytań do kolejnych quizów, które odbędą się po powrocie do szkoły.