Wychowanie fizyczne w klasie IIa

Wychowanie fizyczne w klasie IIa przybrało formę treningu piłki nożnej. Tym razem na zaproszenie wychowawczyni p. Ingi Zeler zajęcia dla uczniów poprowadził Hubert Piotrowski – kuzyn jednej z uczennic. Hubert jest uczniem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Głogowie. Jego największą pasją jest piłka nożna, dlatego podzielił się nią z dziećmi, prezentując parę ciekawych informacji o swojej szkole i o sukcesach, jakie do tej pory osiągnął. Klasa II a chętnie włączyła się w ćwiczenia poprowadzone przez starszego kolegę. Być może właśnie w tej klasie jest jakiś ukryty talent piłkarski? przybrało formę treningu piłki nożnej. Tym razem na zaproszenie wychowawczyni p. Ingi Zeler zajęcia dla uczniów poprowadził Hubert Piotrowski – kuzyn jednej z uczennic. Hubert jest uczniem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Głogowie. Jego największą pasją jest piłka nożna, dlatego podzielił się nią z dziećmi, prezentując parę ciekawych informacji o swojej szkole i o sukcesach, jakie do tej pory osiągnął. Klasa II a chętnie włączyła się w ćwiczenia poprowadzone przez starszego kolegę. Być może właśnie w tej klasie jest jakiś ukryty talent piłkarski?