Menu
Projekt - "Kształtujemy kompetencje kluczowe uczniów"

Zakończenie roku Szkolnego 2018/2019

19 czerwca uroczystym apelem zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019. W szczególnym nastroju przebiegła pierwsza część uroczystości – dedykowana uczniom klas ósmych. Dla nich ten dzień był datą kończącą pierwszy etap edukacji. Wypowiedziane przez uczennicę najstarszej klasy słowa: „My, ósmoklasiści, ustępujemy zaszczytnego miejsca najstarszym uczniom w szkole – kolegom i koleżankom z klas siódmych. Staraliśmy się godnie reprezentować naszą szkołę i być jej dumą…” nabrały wyjątkowego znaczenia. Szczególnym sposobem podziękowania i pożegnania był polonez zatańczony przez wszystkich uczniów. Następnie wszyscy zebrani wysłuchali przemówienia dyrektora szkoły pana Macieja Grabianowskiego oraz przewodniczącej Rady Rodziców pani Małgorzaty Miśkiewicz. Dyrekcja szkoły w tym dniu pożegnała też Radę Rodziców: panią Małgorzatę Miśkiewicz, panią Katarzynę Fedyczkowską oraz pana Dariusza Łącznego, dziękując im za wiele lat pracy na rzecz szkoły. W dalszej części spotkania zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe wszystkim tym uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen, a także listy gratulacyjne dla ich rodziców. Nagrody otrzymali również uczniowie wyróżniający się w sporcie. Szczególne słowa podziękowania zostały skierowane do mistrzowskiej drużyny koszykarek i ich trenera pana Czesława Kuppe. Kolejnym podniosłym momentem było wręczenie nagrody specjalnej dyrektora szkoły oraz nadanie tytułu Absolwenta Roku. Ten zaszczytny tytuł przypadł Julii Łącznej.
Druga część uroczystości dedykowana była uczniom klas I-VII. W czasie spotkania wiceburmistrz Wschowy pani Marta Panicz – Szajnkenig przekazała dyrektorowi szkoły list gratulacyjny, a następnie najlepszym uczniom wręczono świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Statuetkę za najwyższą średnią ocen w szkole (5,77) otrzymał Tymoteusz Szymański. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Niech te wakacje będą dla wszystkich wesołe i bezpieczne.