Przyczyny powodzi.

03 czerwca w klasie II b Aleksander Pawlak przeprowadził lekcję odwróconą. Celem zajęć było zapoznanie uczniów z przyczynami powodzi i zasadami zachowania w przypadku jej wystąpienia. Aleksander przygotował bardzo ciekawą prezentację multimedialną. Po obejrzeniu prezentacji uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące przyczyn powstawania powodzi i zachowania w przypadku jej wystąpienia. Za prawidłową odpowiedź dzieci otrzymywały plusy. Podsumowaniem zajęć była praca w grupach. Zadaniem uczniów było wykonanie ilustracji.