Menu
Projekt - "Kształtujemy kompetencje kluczowe uczniów"

30. rocznica obrad Okrągłego Stołu.

W zeszłym tygodniu w murach wschowskiej biblioteki mieszkańcy mogli podziwiać wystawę przygotowaną przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1. Była ona poświęcona 30. rocznicy obrad Okrągłego Stołu. Praca została przygotowana pod opieką nauczycielki historii Marii Soboty. To nie jest pierwsza taka inicjatywa młodzieży z tej placówki. W maju w bibliotece prezentowana była ich wystawa zatytułowana „Jak rozumiem i znam Konstytucję RP”.