we Wschowie
Menu
Projekt - "Kształtujemy kompetencje kluczowe uczniów"

„Wojewódzki program profilaktyki wszawicy”

W związku z realizacją „Wojewódzkiego programu profilaktyki wszawicy” oraz pojawiającymi się sygnałami ze strony rodziców o przypadkach wszawicy w szkołach , Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli przekazuje najistotniejsze informacje w tej sprawie.

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3