Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie

Aktualności 2012/2013


  Wspomnienia to jedyny wehikuł czasu jakim dysponujemy

    Wspomnienia to jedyny wehikuł czasu jakim dysponujemy. 28 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2012/2013. O godz. 8.00 żegnaliśmy kolejne pokolenie naszych absolwentów – uczniów klas szóstych. Tradycyjnie uczniowie zatańczyli poloneza, który na długo zostanie w pamięci wszystkich zgromadzonych. Podczas uroczystego apelu nagrodzono tych , którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem i osiągnęli sukcesy w różnych dziedzinach. Dyrektor szkoły pan Maciej Grabianowski, przedstawiciel rodziców pan Mariusz Otto skierowali do szóstoklasistów wiele serdecznych słów i życzeń pomyślności na dalsze etapy kształcenia. Wręczona została również nagroda specjalna dyrektora szkoły za uzyskanie najwyższej średniej wśród uczniów klas szóstych. Nagrodę otrzymał Joachim Jarosz.
Dwie godziny później nastąpiło podsumowanie roku szkolnego dla klas I-V .Świadectwa z wyróżnieniem , nagrody książkowe najlepszym uczniom wręczyli dyrektor szkoły pan Maciej Grabianowski, pani wicedyrektor Dorota Szeląg i przewodniczący Rady Rodziców pan Piotr Dziełakowski. W tej grupie wiekowej wręczono dwie nagrody specjalne dyrektora szkoły za uzyskanie najwyższej średniej ocen. Tę zaszczytną nagrodę otrzymało dwoje uczniów Julia Rękoś (najwyższa średnia w szkole) i Jakub Dembiński. Po części oficjalnej zespół „Iskierki” zaprezentował krótki program artystyczny. Następnie uczniowie udali się do klas na ostatnie, przedwakacyjne spotkanie z wychowawcami.


  MATEMATYKA NA WESOŁO

  W dniu 27 czerwca odbył się konkurs dla klas czwartych MATEMATYKA NA WESOŁO, w którym uczestniczyły czteroosobowe zespoły trzech klas czwartych. Drużyny miały do rozwiązania 4 zadania matematyczne przeplatane konkurencją sportową. Liczyły się: umiejętność pracy grupie jak również wiadomości i umiejętności matematyczne nabyte w ciągu roku szkolnego oraz sprawność fizyczna. Zwyciężyła klasa IVC. Konkurs przygotowały i przeprowadziły panie: I. Leszczewska, A. Gadkowska, A. Jankowska.

 


  KANGUR MATEMATYCZNY

  W czerwcu na stronie internetowej ogłoszono wyniki Międzynarodowego Konkursu KANGUR MATEMATYCZNY – edycja 2013, który odbył się 21 marca 2013. W konkursie tym uczestniczyło 60 uczniów naszej szkoły. Wyróżnienie otrzymało 4 uczniów : Joachim Jarosz (KL. VIA) w kategorii BENIAMIN, Adrian Chudzikiewicz i Wiktoria Golinowska (kl. IVC) i Konrad Domagała (kl. IIIB) w kategorii MALUCH. Uczniów kl. IV i VI przygotowała p. I. Leszczewska, ucznia kl.III p. M. Bajończak.


  Wystawa fotograficzna „ Zabytki Wschowy”.
  W dniu 27 czerwca Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pan Marek Ast wraz z radną powiatową panią Elżbietą Rahnefeld odwiedzili wystawę fotograficzną zorganizowaną w naszej szkole.
Tematem przewodnim wystawy były zabytki Wschowy. Przedstawiano zdjęcia wykonane przez dzieci z klas IV-VI, a opiekunem przedsięwzięcia był Samorząd Uczniowski. Gran prix wystawy zdobyły zdjęcia Jakuba Wojtkowiaka,  wyróżnienia otrzymali Jakub Dmbiński i Piotr Hubert. Uczniów przygotował pan Robert Alefierowicz.
Pan Poseł spotkał się także z dyrektorem szkoły panem Maciejem Grabianowskim  i na jego ręce  przekazał nagrody dla autorów wyróżnionych zdjęć. Dziękujemy!
 


  Konkurs recytatorski

  25 czerwca odbył się w szkole konkurs recytatorski „ Mama i Tata w literaturze pięknej” nawiązujący do obchodzonych niedawno świąt – Dnia Mamy i Dnia Taty. Konkurs przebiegał w dwóch grupach wiekowych. Uczestnicy prezentowali interpretacje wybranych wierszy lub fragmentów prozy.
W kategorii klas I – III zwyciężył Maciej Chudzik ( kl. III b), II m. zajęła Wiktoria Pietraszko (kl. III b ), III m. – Anna Kowalska ( kl. II c ).
W kategorii klas IV - VI  I m. przyznano Noemi Kopaczyńskiej ( kl. V c ), II m. przypadło Mariannie Apolinarskiej ( kl. IV c), III m. – Agnieszce Drgas ( kl. IV c ).
Konkurs przygotowały panie: M. Bajończak i D. Lewandowska.


 Podsumowanie pracy SKO

  W dniu 24.06 odbył się apel podsumowujący pracę SKO w roku szk. 2012/13. Szkoła uczestniczyła w konkursie SKO dla szkół podstawowych organizowanym przez PKO BP. W eliminacjach regionalnych zdobyła nagrodę I stopnia. Na apelu nagrodzono klasy najlepiej oszczędzające: I miejsce w tej klasyfikacji zajęła kl. IIA (wych. R. Sierota), II m. - kl. IB (wych. D. Kokoszka), III m. – kl. IIC (wych. A. Kulas), IV m. – kl. VC (wych. A. Gadkowska), V m – kl. VIA (wych. W. Motała), VI m – kl. IIIB (wych. M. Bajończak) oraz uczniów, którzy najlepiej oszczędzali w ciągu całego roku i zgromadzili na swoich książeczkach największe kwoty - nagrodzono 30 uczniów. W zbiórce makulatury, nakrętek po napojach i zużytych baterii I miejsce zajęła kl. IA (wych. I. Zeler) we wszystkich kategoriach, nagrodzono 6 klas, które były najaktywniejsze w zbiórce surowców wtórnych i segregacji odpadów.

W trakcie apelu wyświetlono kronikę SKO, w której zawarte były wszystkie działania podjęte podczas trwania konkursu. Apel przygotowała I. Leszczewska.


  Podsumowanie konkursu „Superklasa”

   Przez cały rok szkolny 2012/2013 w młodszej grupie wiekowej systematycznie kontynuowany był konkurs „Superklasa”. Raz w miesiącu nauczyciele  edukacji wczesnoszkolnej oceniali punktami wszystkie klasy. Zespół klasowy, który zdobył największą ilość punktów, otrzymywał puchar przechodni, dyplom i słodycze.24 czerwca  odbył się apel klas I – III, w czasie którego podsumowano całoroczny konkurs. W tym roku po raz pierwszy dyrektor szkoły pan Maciej Grabianowski ufundował nagrodę pieniężną w kwocie 100 zł dla najlepszej klasy.Tytuł „Superklasy” i nagrodę otrzymała klasa III c.

 Wyniki całorocznego konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce – klasa III c  - 4 razy uzyskała tytuł Superklasy

II miejsce – klasa III b - 3 razy uzyskała tytuł Superklasy

III miejsce – klasa II b - 1 razy uzyskała tytuł Superklasy

III miejsce – klasa IIc  -1razy uzyskała tytuł Superklasy
 

   Es ist so nett im Internet !
   Od listopada 2012 do marca 2013 dziesięcioosobowa grupa uczniów z klas VIA i VIC pod opieką p. mgr Anny Waszkowiak, brała udział w internetowym konkursie języka niemieckiego dla klas VI  „ES IST SO NETT IM INTERNET. KOCHEN-ne REWOLUCJE”.
Organizatorem konkursu było Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze. Konkurs miał na celu: rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim i kulturą krajów obszaru niemieckojęzycznego, motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych, rozwijanie kompetencji kluczowych przydatnych w nauce języków obcych, integracja uczniów szkół podstawowych w rejonie Zielonej Góry oraz docenianie wysiłku uczniów i nauczycieli.
Konkurs składał się z czterech etapów, które obejmowały wiedzę i umiejętności zawarte w podstawach programowych kształcenia ogólnego z języka niemieckiego w szkole podstawowej, a ich tematyka związana była z gotowaniem, kuchnią, artykułami spożywczymi, przepisami. Każdy etap polegał na rozwiązaniu zadań w wyznaczonym przez organizatorów terminie. Rozwiązania uczestnicy umieszczali na stronie internetowej aplikacji konkursu, na której umieszczano również punkty zdobyte w konkursie.
Nasi uczniowie zajęli III miejsca w konkursie internetowym „Es ist so nett im Internet” . Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali nagrody oraz mają zagwarantowane miejsce w klasie europejskiej w Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze.
Zadania można było zobaczyć na wystawie przy gabinecie języka niemieckiego (sala 47) przez cały okres trwania konkursu.
DaF – Kenner
W kwietniu 2012 odbył się w naszej szkole konkurs języka niemieckiego, którego organizatorem  i fundatorem nagród było Wydawnictwo Szkolne PWN sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie. Współorganizatorem nauczycielka języka niemieckiego w naszej szkole pani Anna Waszkowiak.
Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w Polsce , którzy interesują się językiem niemieckim, rozwijają swój talent lingwistyczny.
Głównym celem konkursu było przygotowanie uczniów do zdawania przyszłego testu z języka obcego w ramach tzw. sprawdzianu szóstoklasisty, wspieranie uczniów w rozwijaniu kompetencji językowych i zachęcenie do pogłębiania zainteresowań dotyczących realiów krajów
niemieckojęzycznych.  Konkurs miał charakter jednoetapowy, a uczniowie rozwiązywali test w formie pisemnej. Wszystkie zadania miały charakter zamknięty.
W rankingu klas IV najlepszy wynik uzyskała Aleksandra Huzar z klasy IVA
W rankingu klas V najlepszy wynik uzyskała Monika Szalkowska z klasy VB 
W rankingu klas VI najlepszy wynik uzyskała Julia Litorowicz z klasy VIA

Das deutsche Diktat
W czerwcu odbył się również konkurs pt. „Das deutsche Diktat” dla klas IV i V. Uczniowie mieli za zadanie napisać dyktando.
Wśród klas IV najlepszy wynik uzyskali: Adrian Chudzik IVC, Maciej Sadowski IVC, Jakub Krawczak IV i Kamil Jaworski,
Wśród klas V najlepszy wynik uzyskali: Jakub Dembiński VC, Laura Głąb VC, Paulina Krawczak VC oraz Anna Kachel VA.

   Podsumowanie projektu o tematyce mitologicznej

   18 czerwca odbyło się podsumowanie projektu, którego celem było upowszechnienie znajomości mitologii greckiej jako źródła kultury europejskiej oraz integracja społeczności uczniowskiej z powiatu i gminy Wschowa. W projekcie wzięła udział Szkoła Podstawowa nr 2 ze Wschowy, Szkoła Podstawowa z Osowej Sieni oraz nasza „Jedynka”.
Projekt trwał od listopada 2012 r. do czerwca 2013 r. i obejmował cztery działania :
- konkurs plastyczny , którego celem było wykonanie komiksu o tematyce mitologicznej
- wypowiedź pisemna – mit tłumaczący powstanie różnych zjawisk przyrodniczych
- krótka forma teatralna – scena związana z losami wybranych bohaterów mitologicznych zapisana w formie elektronicznej
- quiz mitologiczny
Wyniki:
Wyróżnienia otrzymali:
W konkursie plastycznym: Agnieszka Lewandowska  i Julia Misiorna ze Szkoły Podstawowej nr 2, Aleksandra Kowalska i Marta Stasiak ze Szkoły Podstawowej nr1.
W konkursie „Piszemy mit”: Noemi Kopaczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 1, Agnieszka Lewandowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Dominika Michalewicz ze Szkoły Podstawowej z Osowej Sieni.
Quiz mitologiczny wygrała drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2: Jan Romanowicz i Jakub Krakowian.
Za formy teatralne drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 otrzymały słodkie upominki złożone na ręce reżyserów: pani Genowefy Turowskiej i pani Elżbiety Grining.
Projekt przygotowały : Wiesława Motała, Elżbieta Grining, Maria Złoczewska, Alicja Weinert i Danuta Lewandowska.
Organizatorzy dziękują zaangażowanym uczniom i ich opiekunom.   Finał Energa BasketCup

  W dniach 14-16 czerwca na halach sportowych  w Gdańsku  i Sopocie, odbył się Finał krajowy w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców szkół podstawowych . Prawie 400 najlepszych młodych koszykarzy i koszykarek z całej Polski w ciągu trzech dni rozegrało 128 meczów. Naszą  szkołę reprezentowały następujące uczennice: Stasiak Marta, Kowalska Aleksandra, Pierzchała Julia, Pierzchała Jagoda, Berek Aleksandra, Skrzyniarz Samanta, Kurek Wiktoria, Wałowska Marta, Cieślak Natalia, Kawa Marta, Dziadosz Ilona, Żaglewska Dominika, a przygotował je do rozgrywek pan Czesław Kuppe. Drużyny zostały podzielone na cztery grupy . W naszej znajdowały się zespoły ze  Szczecina, Bochni i Wierzawic.  Wyniki meczów  Szczecin –Wschowa 33:26, Bochnia : Wschowa 29:18,  Wierzawice: Wschowa 25:54. W  rezultacie zajęliśmy XI m. Wszystkie mecze toczyły się w atmosferze sportowej rywalizacji oraz ducha fair play. W wolnym czasie dziewczęta miały okazję zażyć morskich kąpieli i zwiedzić Westerplatte. Rozgrywki finałowe odbyły się na Ergo Arenie,  gdzie przybyło wielu kibiców by obejrzeć emocjonujące mecze oraz liczne atrakcje przygotowane przez patrona programu Grupę ENERGA. W przerwach rozgrywek  odbył się pokaz niesamowitych umiejętności zręcznościowo-koszykarskich, które zaprezentował Kacper Lachowicz znany z programu "Mam talent" oraz grupa cheerleaderek z zespołu "Maxi Energa" ze Słupska. Na zakończenie finału pełen energii koncert i taneczne show wykonała jedna z najpopularniejszych piosenkarek młodego pokolenia - Patrycja Kazadi. Dodatkową atrakcją dla wszystkich miłośników koszykówki była możliwość spotkania się i porozmawiania z ambasadorami turnieju - Adamem Wójcikiem, Andrzejem Plutą .

  

  Wschowa najlepsza w Zgorzelcu !!!

  W piątek 14.06 najmłodsze koszykarki z naszej szkoły wyjechały do Zgorzelca na Ogólnopolski Turniej Koszykówki – rocznik 2002. Dziewczynki wykazały się niezwykłą walecznością i sportową ambicją, dzięki temu z każdego pojedynku wychodziły zmęczone, ale szczęśliwe, bo niepokonane. Wyniki rozegranych meczów przedstawiają się  następująco :

WSCHOWA – ZGORZELEC   35 : 30

WSCHOWA – POLKOWICE  43 : 20

WSCHOWA – SZPROTAWA  29 : 14

Skład drużyny : Mucha Wiktoria , Żaglewska Agata, Kurkowiak Martyna, Skowrońska Aleksandra, Kamyszek Julia, Kamieniarz Oliwia, Otto Agata, Rękoś Julia, Ratajewska Marta, Michalewicz Natalia, Zielonko Kinga, Huzar Aleksandra.

Najlepsza zawodniczką turnieju została Martyna Kurkowiak , natomiast do najlepszej piątki turnieju weszła Julia Rękoś.

Podczas dwudniowego pobytu dziewczynki miały okazję nie tylko doskonalić swoje umiejętności i uczyć się sportowej rywalizacji, ale także poznały piękne okolice m.in. zwiedziły przygraniczne Gorlitz z piękną katedrą i zabytkowym rynkiem. Wieczory sprzyjały integracji , tak ważnej w sporcie drużynowym.

Bardzo dziękujemy rodzicom, którzy sfinansowali koszty pobytu oraz zarządowi Klubu Korona za pokrycie kosztów przejazdu.

Szczególne podziękowania dla pana Mariusza Otto za pomoc i wkład w organizację turnieju.

    Podsumowanie programu Kazimierzowskiego w Gimnazjum nr1 im. Królowej Jadwigi we Wschowie.
  Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 pod opieką pana Roberta Alefierowicza  zajęli cztery pierwsze miejsca w konkursie fotograficznym „Zabytki Średniowiecznej Wschowy”. Gratulujemy : Oli Kowalskiej i Piotrowi Hubertowi z  kl. VIa oraz Marice Prałat i Jakubowi Wojtkowiakowi z KL.Vc.
 

    Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny
   12 czerwca 2013 roku w Szkole Podstawowej w Konradowie odbył się międzyszkolny konkurs ortograficzny dla uczniów klas III.
Naszą szkołę reprezentowali:
- Jakub Sierota         z klasy III a,
- Jagoda Milanowska    z klasy III b,
- Jędrzej Lewandowski     z klasy III c.
Jagoda Milanowska została nagrodzona za zajęcie IV miejsca, a chłopcy otrzymali dyplomy i prezenty.
 

W piątek 07 czerwca na stadionie CKiR we Wschowie odbyła się kolejna  impreza sportowa w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży- Lekka Atletyka –zawody indywidualne. Spośród licznej grupy zawodników z naszej szkoły najwyżej zakwalifikowali się :

·        Krzyżosiak Mikołaj – I miejsce w pchnięciu kulą chł.

                              II miejsce w rzucie piłeczką palantową

·        Kowalska Aleksandra – I miejsce w biegu na 600 m

·        Skrzyniarz Samanta – I miejsce w pchnięciu kulą dz.

·        Dembiński Jakub – I miejsce w biegu na 1000 m

·        Szubart Weronika – I miejsce w skoku w dal

·        Stasiak Marta – II miejsce w biegu na 60m

                        II miejsce   w rzucie piłeczką palantową    

·        Walczak Jakub – II miejsce w biegu na 1000 m

·        Kreczetowska Klaudia  - II miejsce w biegu na 300 m

·        Pierzchała Julia – III miejsce w rzucie piłeczka palantową

·        Pietrzczyk Kacper – III miejsce w pchnięciu kulą chł.

Gratulujemy i  życzymy  dalszych sukcesów w sporcie!!!


 

   Konkurs „Cztery pory roku”
   06 czerwca  roku podsumowano konkursy z cyklu „Cztery pory roku - wiosna”. W konkursie plastycznym komisja wybrała 6 prac przedstawiających wiosnę. W konkursie recytatorskim „Pory roku w wierszach” dzieci prezentowały wiersze ukazujące piękno wiosennej przyrody. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Organizatorem konkursów jest M. Bajończak.


   Przedstawienie dla klas I – III
   5 czerwca w sali gimnastycznej spotkali się uczniowie klas I – III, aby obejrzeć inscenizację pt. „Bądźmy uważni, bądźmy ostrożni”. Celem spotkania było przedstawienie nowych i przypomnienie znanych już zasad bezpiecznego zachowania się na drodze, a także w innych życiowych sytuacjach. Dzięki inscenizacji dzieci miały okazję poznać historię pierwszoklasisty Wacka, który miał wiele kłopotów w drodze do szkoły. Z pomocą przypadkowych osób dotarł wreszcie bezpiecznie na lekcje. W drodze dużo się nauczył i wiedzę tę przekazał wszystkim uczniom. Było to pouczające spotkanie, nawiązujące do zbliżających się wakacji i beztroskiej zabawy, w czasie której nie należy zapominać o bezpieczeństwie. Inscenizację przygotowali uczniowie klasy III b pod kierunkiem wychowawcy M. Bajończak.


   „Mam pasję i chcę się nią podzielić”
  7 czerwca rozstrzygnięta została tegoroczna edycja szklonego konkursu „Mam pasję i chcę się nią podzielić”. W prezentacjach finałowych wystąpiło 8 wykonawców, którzy przedstawili swoje talenty wokalne, taneczne, recytatorskie i instrumentalne. Jury stanęło przed bardzo trudnym zadaniem. Wszyscy finaliści zaprezentowali wysoki poziom. Główna nagroda przyznana została Marcie Piotrowskiej ( kl. VI a ), II m. wywalczyła Julia Łączna ( kl. II c ), III m. Noemi Kopaczyńska ( kl. V c ). Przyznano również nagrodę publiczności. Przeważającą liczbą głosów zdobyła ją Weronika Szubart ( kl. VI a ).
Organizatorzy:  biblioteka szkolna i Samorząd Uczniowski dziękują  Szkolnej Kasie Oszczędności, Firmie Kaja Komputer oraz Dyrekcji szkoły  za sponsorowanie nagród.    „ Czy znasz lektury szkolne?”
   5 czerwca w bibliotece szkolnej przeprowadzony został coroczny konkurs czytelniczy dla klas VI „ Czy znasz lektury szkolne?” . Konkurs stanowi okazję, aby raz jeszcze spotkać się z sympatycznymi bohaterami lektur i przypomnieć sobie ich pasjonujące przygody.
Poszczególne klasy reprezentowane były przez trzyosobowe zespoły. Uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki, wyrównany poziom wiedzy. Pierwsze miejsce zdobyła kl. VI a, drugie VI c, trzecie – VI b.
   Rejonowe zawody w piłkę nożną
  3 czerwca w Żarach odbyły się zawody Rejonowe w piłkę nożna w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Naszą szkołę godnie reprezentowali uczniowie : Tymoteusz Maj, Jakub Walczak, Jakub Rubach, Mikołaj Krzyżosiak, Mateusz Witkowski, Dawid Król, Denis Tkacz. W zawodach wzięło udział osiem drużyn , które zostały podzielone na dwie grupy. Nasz zespół, mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, walczył bardzo dzielnie , stanął na wysokości  zadania i rozegrał  trzy mecze w swojej grupie odnosząc zwycięstwa:  z Jasieniem wygrał  1: 0, z Bytomiem Odrzańskim 3 : 0, a z SP2 Wschowa 2 : 0. W półfinale  zabrakło odrobinę  szczęścia, aby zakwalifikować się do finału wojewódzkiego, ponieważ o zwycięstwie zadecydowały rzuty karne. Chłopcom życzymy dalszych sukcesów w sporcie i wytrwałości w dążeniu do celu . Opiekun  J. Gnieżeńska.
 

    IX Masowy Bieg Uliczny
   29 maja ulicami Wschowy odbył się IX Masowy Bieg Uliczny organizowany przez naszą szkołę z okazji Dnia Dziecka. Inicjatorką biegu jest pani Janina Gnieżeńska nauczycielka wych. fizycznego. W tym roku dyr. szkoły pan Maciej Grabianowski ufundował nagrodę dla najlepiej przebranej klasy. Warunkiem udziału w tym konkursie był stuprocentowy udział uczniów i wychowawcy w biegu. Pierwsze miejsce zajęła klasa IIb – wychowawczyni pani Marlena Wojciechowska, II miejsce klasa Vc – wychowawczyni pani Anna Gadkowska, III miejsce kl. Va – wychowawczyni pani Elżbieta Grining. Po raz pierwszy w Masowym Biegu Ulicznym wziął udział burmistrz Wschowy Krzysztof Grabka i wiceburmistrz Andrzej Nowicki. Po biegu wszystkie dzieci otrzymały napoje i słodycze oraz mogły wziąć udział w loterii fantowej ( bez pustych losów).Pogoda i humory dopisały. Dziękujemy UM i Gminy Wschowa i Bankowi Spółdzielczemu we Wschowie za wsparcie finansowe, KPP Wschowa za pomoc w organizacji biegu oraz uczniom - wolontariuszom z Gimnazjum Nr 1 za obsługę stoisk.
 

   „Promyczek radości”
  W ostatnich dniach maja wpłynęło do naszej szkoły podziękowanie z Nowego Sącza, od redakcji czasopisma dziecięcego „Promyczek radości” za udział dzieci z klas I- III w konkursie plastycznym „Spotkania dzieci z Maryją”. Opiekun konkursu- A.Mazurczak   Koncert dla rodziców 
  27 maja  odbył się w naszej szkole koncert dla rodziców „ Narodziłem się z miłości”, przygotowany przez A. Mazurczak, H. Rycerz, R. Głuch i J. Suchecką. Uczniowie wyrażali swoje gorące uczucia przez słowa śpiewanych piosenek, deklamowanych wierszy i przez ruch sceniczny, który był barwną interpretacją płynących ze sceny słów. Bogaty program artystyczny dopełniała wzruszająca prezentacja multimedialna, która nadała koncertowi głębokiej pełni. Wiele razy w niejednym oku mamy zakręciły się łzy wzruszenia i radości, kiedy patrzyła na występ swego dziecka. Na zakończenie przedstawienia dzieci obdarowały rodziców słodyczami i tęczowymi balonikami. Radosnej atmosfery koncertu nie zdołał  zepsuć  nawet sprzęt nagłaśniający, który płatał złośliwe figle występującym dzieciom.
 

  Forum Szkół Promujących Zdrowie  w Zielonej Górze
  22 maja  nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie  Małgorzata Rodak i Robert  Alefierowicz uczestniczyli w Regionalnym Forum Szkół Promujących Zdrowie  w Zielonej Górze. Prowadząca spotkanie pani Grażyna Jakubczyk zapoznała z nowymi procedurami przyznawania  wojewódzkich  i krajowych  certyfikatów  oraz zaprezentowała działania regionalnej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Podczas forum przedstawiona została  prezentacja multimedialna  dorobku SP 1 w zakresie promocji zdrowia przygotowana przez  p. Wiesławę Motałę i  p. Małgorzatę Rodak.
Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie jest jedną z 98 szkół  w województwie lubuskim, które  należą do Lubuskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W całej  Polsce są  obecnie 2063 szkoły promujące zdrowie w ramach uzyskanego certyfikatu.
  Konkurs recytatorski
  21 maja dwoje uczniów SP 1 Noemi Kopaczyńska ( kl. V c ) i Adrian Chudzik ( kl. IV c ) wzięło udział w konkursie recytatorskim „Gruby, Inna, Ten obcy i inne powieści Aleksandra Minkowskiego i Ireny Jurgielewiczowej” zorganizowanym przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej we Wschowie. W przesłuchaniach uczestniczyło 15 recytatorów ze szkół podstawowych gminy Wschowa. Nasi uczniowie znaleźli się w gronie zwycięzców. Noemi Kopaczyńska zajęła II miejsce, a Adrian Chudzik otrzymał wyróżnienie.
  Mecz półfinałowy fazy play-off najlepszych polskich koszykarzy.
  Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 udali się do Zielonej Góry na mecz ekstraklasy mężczyzn Tauron Basket Ligi pomiędzy Stelmetem Zastal Zielona Góra, a AZS Koszalin. Była to już druga szansa aby młodzież mogła zobaczyć w akcji najlepszych polskich koszykarzy. Pierwszy wyjazd na mecz Euroligi koszykarek do Polkowic zorganizowano w grudniu ub. roku. Również ten wyjazd cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia meczu półfinałowego fazy play-off w jednej z najnowocześniejszych hal widowisko-sportowych w Polsce, której pojemność liczy aż 5tys. osób. Wyjazd odbył się dzięki środkom finansowym uzyskanym z projektu GKRPAiPN. Tradycyjnie, w wyjeździe razem z uczniami i nauczycielami, uczestniczył burmistrz Krzysztof Grabka, Wojciech Kuryłło – naczelnik wydziału spraw organizacyjnych i społecznych oraz pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki i młodzieży Krzysztof Rękoś. W nowym roku szkolnym kolejną atrakcją będzie wizyta zespołu CCC Polkowice w Szkole Podstawowej nr 1 , który w zakończonym obecnie sezonie zdobył historyczne dla Polkowic Mistrzostwo Polski. Klub zapowiedział przyjazd na przełomie września i października.


   „Czas wolny bez nudy i nałogów”
   17 maja   piłkarska reprezentacja naszej szkoły pod opieka p. A Gadkowskiej wzięła udział w turnieju, organizowanym przez Gimnazjum nr1 we Wschowie, pod hasłem „Czas wolny bez nudy i nałogów”. W sportowej rywalizacji po bardzo zaciętym boju nasz zespół w składzie : T. Maj, J. Dembiński, J. Walczak, J. Rubach, M. Witkowski, M. Daszkiewicz, M. Krzyżosiak, D. Król, Ł. Żaglewski zajął I miejsce !!!
Wyniki rozegranych meczów : SP-2 – Gimn. 1 - 5:3
                                            SP-1 - Gimn.1  - 5:0
                                            SP-1 – SP-2     - 2:2
Bardzo dziękujemy p. Rafałowi Kulczykowskiemu za zaproszenie, gościnność i przyjazną atmosferę na zawodach.
  Puchar Tymbarku
   17 maja na stadionie OSiR we Wschowie odbył się Turniej piłki nożnej o Puchar Tymbarku. W zawodach wzięło udział sześć  drużyn . Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klas III: Sadowski Remigiusz, Walkowski Mateusz, Rajewski Jakub, Przyjemski Jakub, Sosnowy Damian, Stasiak Szymon, Piasecki Adrian. Chłopcy rozegrali pięć meczów ( jeden wygrali), walczyli bardzo dzielnie i spisali się na medal, ponieważ wcześniej nie mieli możliwości  zagrania jako zespół. Opiekun : J. Gnieżeńska.
 

  Zawody Powiatowe w Czwórboju LA
  16 maja na stadionie OSiR we Wschowie odbyły się zawody Powiatowe w Czwórboju LA  w ramach LOM. W zawodach wzięły udział trzy szkoły : SP1 Wschowa, SP2 Wschowa, SP Osowa Sień. Każdy z uczestników brał udział w czterech konkurencjach : bieg na 60m dz. i chł, 600m dz., 1000m chł, skok w dal, rzut piłeczką palantową. Nasza szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Kurek Wiktoria, Walachowska  Agnieszka, Kowalska Aleksandra, Kreczetowska Klaudia, Kachel Anna, Szabłowska Klaudia, Kędzierska Kinga, Król Dawid, Tkacz Denis, Witkowski Mateusz, Krzyżosiak Mikołaj, Pietrzczyk Kacper, Walczak Jakub, Rubach Jakub. Największą  ilość punktów ,wśród  dziewczyn , uzyskały Kowalska Ola i Szabłowska Klaudia /205/łącznie ,jako zespół zdobyły 966 punktów i zajęły II miejsce. Wśród chłopców najlepszym zawodnikiem okazał się Mikołaj Krzyżosiak uzyskując  211 punktów, chłopcy łącznie zdobyli 926 punktów  i uplasowali się na II  miejscu. Uczniowie godnie reprezentowali szkołę. Życzymy im dalszy sukcesów . Opiekun : J.Gnieżeńska.
 

   Ogólnopolski  Konkurs Ekologiczny
   13 maja  otrzymaliśmy wyniki tegorocznej X edycji  Ogólnopolskiego  Konkursu Ekologicznego ,,Eko-Planeta”.  Dyplom za bardzo dobry wynik  i nagrodę książkową  komisja konkursowa  przyznała  uczniowi  klasy VI a  Joachimowi   Jaroszowi (uczeń p .M. Rodak).  Dobre wyniki  uzyskali  uczniowie z klas IV-VI: Kopaczyńska Noemi, Piotrowska Marta, Górski Cyprian, Piecuch Martyna, Głąb Laura, Hubert Piotr, Kachel Anna, Litorowicz Julia, Pierzchała Julia, Grys Katarzyna, Dziadosz Ilona. Uczniów do konkursu przygotowały nauczycielki przyrody panie: M. Rodak i D. Patalas.
  Sztafetowe Biegi Przełajowe 
  10 maja na Torze Motokrosowym w Olbrachcicach odbyły się kolejne zawody sportowe w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży – Sztafetowe Biegi Przełajowe na  szczeblu powiatowym.Obie reprezentacje naszej szkoły- dziewcząt i chłopców, mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych , walczyły  zacięcie i zajmując I miejsce awansowały do finałów wojewódzkich.
Dziewczynki wystąpiły w składzie : Szabłowska K., Kowalska A., Kreczetowska K., Dziadosz I., Szymańska I., Matuszkiewicz D., Matuszkiewicz S., Żaglewska D., Kędzierska K., Kurek W., Mucha W.
Chłopcy natomiast : Dembiński J., Maj T., Mucha J., Żaglewski Ł., Rubach Ł.,Rubach J., Kufel M., Król D., Walczak J., Sowiński K., Górski C.  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Opiekunem  zespołów była p. Anna Gadkowska.
  Wojewódzki finał Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego
  9 maja  w Kargowej odbył się wojewódzki finał Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. Każdy powiat był reprezentowany przez trzech uczestników. Wśród klas I – III jako jeden z przedstawicieli powiatu wschowskiego wystąpił Samuel Kopaczyński z klasy II c przygotowywany przez panią Aurelię Kulas, a w klasach IV – VI Noemi Kopaczyńska z klasy V c oraz Joachim Jarosz z klasy VI a przygotowywani przez panią Elżbietę Grining. Wszyscy nasi reprezentanci zaprezentowali się bardzo pięknie, wzbudzając aplauz publiczności.
 

  „Mam pasję” – półfinał
   6 kwietnia odbył się półfinał konkursu „Mam pasję i chcę się nią podzielić”. Do rywalizacji stanęło 11 wykonawców prezentujących śpiew, taniec i grę na instrumentach oraz recytację. Do finału zakwalifikowali się: Marta Piotrowska, Natalia Cieślak, Weronika Szubart, Julia Łączna, Tomasz Łączny, Noemi Kopaczyńska, Katarzyna Grys, Monika Szalkowska i zespół taneczny w składzie: Agata Otto, Jagoda Kaminiarz, Kinga Paciorek, Julia Woroniec. Finał odbędzie się w czerwcu. Wszystkim życzymy powodzenia i zapraszamy w imieniu Samorządu Uczniowskiego do udziału w głosowaniu na ulubionego wykonawcę, który zostanie uhonorowany nagrodą publiczności. Szczegóły dotyczące głosowania będziemy podawać na bieżąco.
Organizatorzy: Maria Złoczewska, Wiesława Motała, Elżbieta Grining i Danuta Lewandowska.


  VII Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych
   28 kwietnia  w Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie odbył się VII Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie. Głównym celem corocznych spotkań jest kultywowanie i propagowanie patriotyzmu. Słowo wstępne wygłosił dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji p. Piotr Chałupka. Następnie głos zabrała p. Maria Wojciechowska, która powitała zaproszonych gości i zgromadzoną publiczność. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa  - p. Krzysztof Grabka, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych - p. Wojciech Kuryłło, pełnomocnik burmistrza ds. Profilaktyki i Młodzieży - p. Krzysztof Rękoś, przedstawiciele Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, dyrektorzy szkół i przedszkoli. W tegorocznym przeglądzie wzięło udział 8 zespołów: Samorządowe Przedszkole nr 5 we Wschowie - opiekun: p. Aleksandra Krzywicka i p. Grażyna Staniszewska, Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie - opiekun p. Elżbieta Zienkiewicz-Grys, Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie-opiekun p. Justyna Suchecka, Szkoła Podstawowa z Osowej Sieni - opiekun p. Joanna Pawłowska, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - opiekun p. Joanna Pawłowska, Sekcja Wokalna Centrum Kultury i Rekreacji - opiekun p. Joanna Pawłowska, Gimnazjum nr 1 - opiekun p. Łukasz Hilarski, Gimnazjum nr 2 - p. Elżbieta Machowska. Wszyscy uczestnicy tegorocznego przeglądu prezentowali wysoki poziom, o czym świadczyły gorące brawa zgromadzonej publiczności. Oprócz zaprezentowanych pieśni patriotycznych, widzowie mogli obejrzeć prezentację multimedialną, dotyczącą historii Konstytucji 3 Maja. Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie dziękuje współorganizatorom za pomoc i wsparcie: dyrektorowi Centrum Kultury i Rekreacji - p. Piotrowi Chałupce, Urzędowi Miasta i Gminy Wschowa.
 

  I Memoriał Marka Kozaczka 
  26 kwietnia grupa sportowców z naszej szkoły pod opieką p. Anny Gadkowskiej, odpowiadając na zaproszenie I Zespołu Szkół, udała się na Bluszczowy Szlak by wziąć udział w Otwartym Biegu – I Memoriale Marka Kozaczka. Wszyscy uczestnicy wykazali się piękną, sportową postawą za co im dziękujemy.
  Zawody gminne w piłkę nożną chłopców
   25 kwietnia  odbyły się zawody gminne w piłkę nożną chłopców szkół podstawowych w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży Szkolnej. W turnieju wzięło udział 6 szkół, tj.: SP-2 Wschowa,SP-1 Wschowa, SP Konradowo, SP Osowa Sień, SP Lgiń, SP Siedlnica. Do zawodów Powiatowych awansowały dwa zespoły SP2 Wschowa zajmując I miejsce i SP1 Wschowa uzyskując II miejsce .
   Natomiast 29 kwietnia  odbyły się zawody Powiatowe chłopców w piłkę nożną szkół podstawowych w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży Szkolnej. W turnieju również wzięło udział 6 drużyn, t.j:SP1 Wschowa,  SP2 Wschowa, SP Szlichtyngowa, SP Stare Strącze, SP Jędrzychowice ,SP Sława. Naszą szkołę reprezentowali  następujący uczniowie :Tymoteusz Maj, Mikołaj Krzyżosiak, Mateusz Witkowski ,Marcin Daszkiewicz , Dawid Król, Denis Tkacz, Jakub Rubach, Jakub Walczak, Łukasz Żaglewski. Drużyny grały w dwóch grupach. O I miejsce walczyły szkoły SP1 Wschowa i SP2 Wschowa wynik meczu 0:0, jednak po dogrywce zwyciężył zespól z SP2 Wschowa zdobywając jednego gola. Obie drużyny awansowały do zawodów rejonowych . Rozgrywki odbyły się w miłej i przyjaznej atmosferze, chłopcy walczyli zgodnie zasadami fair- play.  Życzymy im dalszych sukcesów i powodzenia w kolejnych rozgrywkach.
 

  Festiwal wschowskich talentów
   26 kwietnia nasze uczennice: Marta Piotrowska z klasy VIa, Noemi Kopaczyńska z klasy Vc oraz Natalia Cieślak z klasy Vc pod opieką pani E. Grining udały się na zaproszenie I Zespołu Szkół im. St. Staszica we Wschowie na „Festiwal wschowskich talentów”. Wzięło w nim udział około czterdziestu uczniów z różnego typu szkół. Nasze reprezentantki zostały wyłonione spośród półfinalistów konkursu „Mam pasję”. Ich występ był bardzo udany, ponieważ w kategorii szkół podstawowych Marta Piotrowska zajęła ex aequo I miejsce, a Noemi Kopaczyńska i Natalia Cieślak równorzędne II miejsca.
 

   Światowy Dzień Ziemi
  W dniu 25 kwietnia z okazji Światowego Dnia Ziemi uczniowie naszej szkoły przygotowali program słowno – muzyczny pt. ,,Podróż do Śmieciolandii”. Celem przedstawienia było zwrócenie uwagi uczniów na pogarszający się stan środowiska przyrodniczego  Ziemi i zachęcenie do współdziałania na rzecz naszej planety poprzez codzienne proekologiczne czynności. Spektakl przygotowali  uczniowie kl. VI a, VI c i  II b  pod opieką pań: M. Rodak, M. Wojciechowska,  J. Suchecka.

   VI GMINNE OBCHODY DNIA ZIEMI 2013
   23 kwietnia  reprezentacja naszej  szkoły zajęła  I miejsce  w VI Gminnych Obchodach Dnia Ziemi 2013 w Osowej Sieni. Skład drużyny stanowili szóstoklasiści: Agnieszka Witkowska, Kinga Kędzierska, Julia Litorowicz i Joachim Jarosz.  Zawodnicy zaprezentowali nakrycie głowy w ramach konkursu: ,,Elektromaski - elektrokaski”. Autorem pracy jest Mikołaj Nowak z klasy VI b – uczeń p. Danuty Patalas. Następnie   drużyna wykazała się świetnym przygotowaniem w konkursie wiedzy ekologicznej oraz w zawodach sportowych.  Opiekunem drużyny jest nauczycielka przyrody pani Małgorzata Rodak.


   DYSKOTEKA SZKOLNA
   23 kwietnia br. Samorząd Uczniowski zorganizował kolejną dyskotekę szkolną dla klas IV-VI. Przy dobrej frekwencji i wesołej muzyce czas szybko mijał. Wszyscy świetnie się bawili i wykazali się dużą dyscypliną.
Dziękujemy za pomoc pani  Hani Rycerz i pani Małgosi Rodak oraz wszystkim uczniom zaangażowanym w przygotowanie dyskoteki.
E. Grining, W. Motała, R. Alefierowicz

 


   Pierwsze miejsce w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży  
   Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie zdobyła Mistrzostwo Województwa w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w kategorii Szkół Podstawowych rozgrywanych w dniu 22.04.2013r. w hali Gimnazjum nr 2 we Wschowie.
W pierwszym meczu pokonały rówieśniczki z SP 4 Kostrzyń wynikiem 76:8.
W meczu o 1 miejsce rywalkami była SP 13 Gorzów Wlkp. (największa szkoła podstawowa w Gorzowie z klasami sportowymi). Mecz zakończył się zwycięstwem SP 1 Wschowa 53:37. Cały mecz był pod kontrolą gospodyń, które zasłużenie wygrały finał. Najbardziej wartościową zawodniczką (MVP) turnieju została wybrana Julia Pierzchała z SP 1 Wschowa. Trenerem zespołu jest Czesław Kuppe.
Komplet wyników:
SP 1 Wschowa – SP 4 Kostrzyń 76:8
SP 13 Gorzów – SP 1 Szprotawa 79:13
Mecz o 3 miejsce: SP 4 Kostrzyń – SP 1 Szprotawa 18:27
Finał: SP 1 Wschowa – SP 13 Gorzów Wlkp. 53:37
SP 1 reprezentowały:
Marta Stasiak, Monika Kowalska, Julia Pierzchała, Jagoda Pierzchała, Aleksandra Berek, Samanta Skrzyniarz, Wiktoria Kurek, Marta Wałowska, Natalia Cieślak, Marta Kawa, Ilona Dziadosz oraz najmłodsze zawodniczki Julia Rękoś i Wiktoria Mucha.
W dniach 14-16 czerwca 2013r. SP 1 Wschowa będzie reprezentować województwo lubuskie w Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych, które odbędą się w Trójmieście.


   Lekcja historii
   19 kwietnia naszą szkołę odwiedziła, już po raz drugi, grupa „Króliczków” z Przedszkola nr 3 z opiekunką, panią Jolantą Wolniak. Goście pojawili się na zaproszenie pani Wiesławy Motały, która przeprowadziła zajęcia dotyczące obyczajów rycerskich. Dzieci mogły zapoznać się z budową zamku, uzbrojeniem rycerskim oraz zwyczajami. Mogły zobaczyć, jak działa tablica interaktywna i aktywnie uczestniczyć w lekcji. Samorząd Uczniowski pod opieką pani Elżbiety Grining przygotował na te zajęcia inscenizacje dwóch scenek: pasowania na rycerza i ślubowania rycerskiego. Wzięli w nich udział uczniowie z klasy VI a: Marta Piotrowska, Martyna Piecuch, Julia Litorowicz, Kasia Grys, Klaudia Furmańczak, Marcin Daszkiewicz, Tomek Otto i Denis Tkacz. Lekcja bardzo spodobała się przedszkolakom, byli bardzo aktywni i chętnie się wypowiadali, np. o tym, jak powinien zachowywać się współczesny rycerz. Na zakończenie goście zostali obdarowani cukierkami i w dobrych humorach ruszyli w drogę powrotną do przedszkola.
 

   KATYŃSKI BIEG ULICZNY
  19 kwietnia reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w organizowanym przez Szkołę Podstawowa Nr 2 we Wschowie KATYŃSKIM BIEGU ULICZNYM . Wyróżnienia i dyplomy otrzymali :
•    Weronika Kufel –- III miejsce w kategorii klas III
•    Łukasz Żaglewski – I miejsce w kategorii klas IV
•    Łukasz Rubach – II miejsce w kategorii klas IV
•    Mateusz Kufel – III miejsce w kategorii klas V chł.
•    Daria Matuszkiewicz - III miejsce w kategorii klas V dz.
Gratulacje dla wszystkich uczestników biegu !!!
Opiekunkami zespołu były panie Anna Gadkowska i Janina Gnieżeńska.
  Światowy Dzień Zdrowia
   18 kwietnia z okazji Światowego Dnia Zdrowia w  szkole odbył się apel  dla uczniów klas IV-VI. Był to spektakl słowno – muzyczny p.t. „ Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć”. Młodzi artyści w ciekawy sposób przybliżyli widzom podstawowe zasady zdrowego stylu życia. Scenki przeplatane były tańcem, piosenkami oraz występami akrobatycznymi , które wzbudzały ogromne emocje publiczności.
Apel przygotowały panie : Anna Gadkowska, Małgorzata Rodak, Małgorzata Olszyńska i Janina Gnieżeńska.


    Konkursy czytelnicze
   16 kwietnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w KONKURSIE RECYTATORSKIM POEZJI I PROZY PATRIOTYCZNEJ organizowanym przez SP 2. Reprezentację szkoły stanowili:
•    Marianna Apolinarska
•    Adrian Chudzik
•    Marta Wałowska
•    Martyna Kuppe
•    Marta Piotrowska
Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem. Marianna Apolinarska i Marta Piotrowska zajęły pierwsze miejsce, a Adrian Chudzik otrzymał wyróżnienie. Uczniów przygotowały panie: E.Grining i D.Lewandowska.
 
 
17 kwietnia w bibliotece szkolnej przeprowadzony został KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA. Wzięli w nim udział reprezentanci klas I – VI.
Najlepiej czytającymi uczniami na poszczególnych poziomach edukacyjnych okazali się:
•    kl. I – Karol Wałowski
•    kl. II – Jakub Witek
•    kl. III – Martyna Szymańska
•    kl. IV – Adrian Chudzik
•    kl. V – Noemi Kopaczyńska
•    kl. VI – Joachim Jarosz
Uczniowie otrzymali nagrody książkowe. Konkurs przygotowały panie M.Złoczewska, D.Lewandowska


   Lubuska Olimpiada Młodzieży
   16 kwietnia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 odbyły się mecze koszykówki o wejście do finału Mistrzostw Województwa Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Młode koszykarki z naszej szkoły, z kompletem zwycięstw,  zdeklasowały rówieśniczki z innych szkół. W pierwszym spotkaniu pokonały wynikiem 105:5 uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Zielonej Górze, a w meczu o 1 miejsce z zespołem ze Szprotawy również odniosły zwycięstwo 73:15.

Komplet wyników:
SP 1 Wschowa – SP 15 Zielona Góra 105:5
SP 1 Szprotawa – SP Babimost 65:26
Mecz o 3 miejsce: SP Babimost - SP 15 Zielona Góra 40:21
Mecz o 1 miejsce: SP 1 Wschowa - SP 1 Szprotawa 73:15

Najwięcej punktów w 2 meczach zdobyły:
Sandra Skrzyniarz 34, Marta Stasiak 28, Julia Pierzchała i Marta Wałowska po 24, Wiktoria Kurek 23, Aleksandra Berek 13, Aleksandra Kowalska 10, Natalia Cieślak 8, Marta Kawa 2 oraz Julia Rękoś, Ilona Dziadosz. Warto nadmienić, że prawie połowa drużyny stanowią uczennice z kl. IV i V. Trenerem zespołu jest Czesław Kuppe.
Finał o Mistrzostwo Województwa Lubuskiego odbędzie się 22 kwietnia we Wschowie w hali Gimnazjum nr 2  z udziałem: SP 1 Wschowa, SP 13 Gorzów Wlkp., SP Kostrzyń oraz SP 1 Szprotawa.
 

   WIOSENNY TURNIEJ SPORTOWY
   15 kwietnia  w sali gimnastycznej odbył się kolejny Wiosenny Turniej Sportowy dla uczniów klas I – III.
W zawodach wzięło udział 8 drużyn, które rywalizowały w czterech konkurencjach.

Oto wyniki:

klasy pierwsze        klasy drugie               klasy trzecie

  I miejsce – I a       I miejsce – II b             I miejsce – III c
 II miejsce – I b      II miejsce – II c             II miejsce – III a
III miejsce – II a     III miejsce – III b

Na zakończenie turnieju wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, słodycze i nagrody rzeczowe. Zawody sportowe dostarczyły uczestnikom i kibicującym wiele miłych wrażeń.    Lubuski Konkurs Recytatorski
   12 kwietnia w Sławie odbyły się eliminacje powiatowe do Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. Wzięło w nim udział 50 uczniów z całego powiatu. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie, którzy wygrali eliminacje szkolne: w kategorii klas I-III: Samuel Kopaczyński kl. IIc, Maciej Chudzik i Wiktoria Pietraszko z kl.IIIb. W kategorii klas IV-VI – Noemi Kopaczyńska z kl. Vc, Joachim Jarosz z kl.VIa i Marta Wałowska z KL. VIc.

Jury nagrodziło najlepszych trzema nominacjami do konkursu wojewódzkiego w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnieniami. Wśród zwycięzców znaleźli się: Samuel Kopaczyński – nominacja ( przygotowała pani A. Kulas) ,w kategorii IV-VI Noemi Kopaczyńska i Joachim Jarosz – nominacje ( przygotowała pani E. Grining), wyróżnienie: Maciej Chudzik i Wiktoria Pietraszko ( przygotowała pani M. Bajończak). Wszystkim gratulujemy, a nominowanym życzymy powodzenia na dalszym etapie.


Zdjęcia na podstawie www.zw.pl


  II część eliminacji do konkursu „Mam pasję.”
  11 kwietnia odbyła się druga część eliminacji do konkursu „Mam pasję i chcę się nią podzielić”. Tym razem jury oceniało recytację, śpiew i grę na instrumentach. Do II etapu przeszli: Noemi Kopaczyńska, Maciej Chudzik, Marta Piotrowska, Natalia Cieślak, Katarzyna Grys, Monika Szalkowska i Tomasz Łączny.
Ogółem w II etapie zaprezentowanych zostanie 13 wykonań zespołowych i indywidualnych. Wszystkim uczestnikom  dziękujemy za zaprezentowanie swoich pasji i gratulujemy!
Organizatorzy: M. Złoczewska, W. Motała, E. Grining i D. Lewandowska
 

   Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
  10 kwietnia w Szkolne Podstawowej Nr2 we Wschowie odbył się XII Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Naszą szkołę reprezentowali : Jakub Dembiński , Noemi Kopaczyńska z kl. Vc i Wiktor Krawczyk z kl.IVa. Celem turnieju jest poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i młodzieży, popularyzowanie przepisów i zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu oraz nabycie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
W turnieju uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych naszego powiatu. W kategorii szkół podstawowych nasza szkoła zajęła drużynowo I miejsce  a Jakub Dembiński zajął II miejsce indywidualnie. Zawodnicy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe. Nasi uczniowie będą reprezentować powiat wschowski na etapie półfinałowym woj. lubuskiego w Nowej Soli. Opiekunem drużyny jest pan Ryszard Czechowski.


    Festiwal piosenki dziecięcej
   5 kwietnia w CKiR we Wschowie odbyły się eliminacje do Lubuskiego Festiwalu Piosenki Pro-Arte 2013. Naszą szkołę reprezentował zespół wokalny "Jedynkowe promyki", Katarzyna Grys z kl. VIa i Maja Piechota z kl.IIIa. Jury po wysłuchaniu 32 wykonawców przyznało 7 głównych wyróżnień. Nominację do finału Pro- Arte otrzymały Maja Piechota oraz Marta Piotrowska z kl. VIa.
 
Zdjęcia na podstawie www.zw.pl

   Młodzież Zapobiega Pożarom
   26 marca  w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej we Wschowie przeprowadzone zostały eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej " Młodzież Zapobiega Pożarom". Do rozgrywek przystapiło 21 uczestników w trzech grupach wiekowych. W wyniku przeprowadzonych eliminacji pisemnych i finału ustnego wyłoniono zwycięzców. Naszą szkołę reprezentowali: Agata Ciuchta i Jakub Dembiński z klasy Vc. W grupie szkół podstawowych Jakub Dembiński zajął III miejsce.
   Koncert Wielkanocny
   22 marca w naszej szkole odbył się Koncert Wielkanocny ”Droga do Boga” zorganizowany przez p. A. Mazurczak, p. E. Budziak i p. R. Głuch. W przedstawieniu brało udział około 50 uczniów naszej szkoły. Teksty piosenek, wierszy i ruch sceniczny przyciągał uwagę małych widzów i skłaniał do głębokiej refleksji nad celem  swojego życia w tym wyjątkowym  okresie Wielkiego Postu i zbliżającego się Zmartwychwstania Pana Jezusa. Koncert ten został kolejny raz wystawiony także dla rodziców naszej szkoły w dniu 24 kwietnia.
 

   Konkurs plastyczny dla klas I-III
   W miesiącu marcu został przeprowadzony  konkurs plastyczny dla klas I-III zorganizowany przez czasopismo dziecięce „Promyczek dobra” o tematyce „ Spotkania dzieci z Maryją”. Na konkurs wpłynęło 69 prac, wśród których wyróżniono i nagrodzono 16 najciekawszych. Wszystkie prace zostały wysłane do siedziby „Promyczka dobra”  w Nowym Sączu.


     Dzień Wiosny
    21 marca, zgodnie z tradycją, Samorząd Uczniowski zorganizował obchody Dnia Wiosny. Chociaż pogoda nie dopisuje, zabawa w sali gimnastycznej była naprawdę udana, przede wszystkim dlatego, że uczniowie mogli obejrzeć I etap eliminacji do II edycji konkursu „Mam pasję i chcę się nią podzielić”. Występy taneczne bardzo spodobały się widzom, a podczas przerw wszyscy bawili się przy muzyce. Na koniec z piętnastu solistów i zespołów tanecznych jury w składzie: p. Anna Smektała, p. Justyna Suchecka, p. Dorota Seweryńska, p. Renata Głuch i, z ramienia SU, Marta Kawa wyłoniło tych, którzy przeszli do następnego etapu. Są to: Julia Łączna, Weronika Szubart, Marta Ratajewska, Lorena Fiuk, Estera Blinkowska, Agata Żaglewska, Paulina Gajek, Ola Turlińska, Agata Otto, Jagoda Kaminiarz, Kinga Paciorek, Julia Woroniec, Wiktoria Pietraszko, Kacper Pawlak. Konkurs przygotowały panie: M. ZŁoczewska, W. Motała, E. Grining i D. Lewandowska.
Na zakończenie obchodów Dnia Wiosny SU zorganizował konkurs na najciekawsze przebranie. Największy entuzjazm publiczności wywołał strój Darii Kokocińskiej z klasy II c oraz Agaty Żaglewskiej z klasy IV b. Wszystkim uczniom bardzo dziękujemy za udział w zabawie i zapraszamy w przyszłym roku. 
   Wizyta przedszkolaków w szkole

   Do Szkoły Podstawowej nr 1 zaproszono na zajęcia najstarsze grupy przedszkolaków, czyli przyszłych uczniów. Dnia 11 marca 2013 roku odwiedziły szkołę dwie grupy z Przedszkola nr 3. We wtorek 12 marca goszczono dzieci z Przedszkola Sióstr Salezjanek, a 13 marca przedszkolaki z Przedszkola nr 1. Kolejna, trzecia grupa starszaków z Przedszkola nr 1 przyszła 19 marca.
Łącznie odwiedziło szkołę blisko 200 przedszkolaków. Uczestniczyły one w zajęciach tematycznie związanych ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi. Każda grupa trafiła do innej klasy edukacji wczesnoszkolnej. W czasie zajęć mówiono o zwyczajach wielkanocnych i tradycji malowania pisanek. Oglądano filmy, kolorowano obrazki na tablicy interaktywnej, poznano techniki ozdabiania jajek wielkanocnych.
Spotkanie w szkole zakończyło się warsztatami plastycznymi, na których z wydmuszek wykonywano pisanki i kurczaczki. Przedszkolakom w pracy pomagali uczniowie.Lodomania rozstrzygnięta

     W Sławie rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu Lodomania. To konkurs plastyczny, którego głównym celem jest poszerzenie ogólnej wiedzy dzieci i młodzieży na temat zagrożeń podczas zimowych zabaw na lodzie. Nad konkursem honorowy patronat objął Burmistrz Sławy a uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 5 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 w sali kameralnej Domu Kultury w Sławie przy ul. Głogowskiej 5

Organizatorami projektu są  Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku oraz Ratownictwo Wodne Sława. Współorganizatorami: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie, Polski Czerwony Krzyż, Komenda Powiatowa Policji we Wschowie, Straż Miejska w Sławie, Ratownictwo Wodne Asekuracja, Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej, Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych.

W komisji konkursowej byli przedstawiciele wszystkich wymienionych organizacji w tym m.in. st.kpt. Krzysztof Piasecki – rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie.

Spośród autorów nadesłanych prac nagrodzono następujące osoby :

1.  W kategorii dzieci z klas „I-III” szkół podstawowych:

I MIEJSCE : Maciej Kotwica ze Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie

II MIEJSCE: Filip Matuszewski ze Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie

III  MIEJSCE: Laura Schudaj ze Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku – Domu Kultury w Sławie

Wyróżnienia:

Kacper Lewandowski  ze Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie,

Tomasz Płóciniak ze Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie

2.   W kategorii dzieci z klas „IV-VI” szkół podstawowych:

I MIEJSCE: Kinga Ratajczak ze Szkoły Podstawowej w Łysinach

II MIEJSCE: Laura Głąb ze Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie

III MIEJSCE: Karolina Janik z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławie

Wyróżnienia

Agata Kmiecik ze Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie,

Monika Tymczyszyn ze Szkoły Podstawowej w Łysinach

Uroczyste rozdanie dyplomów i nagród odbędzie się  w sali kameralnej Domu Kultury w Sławie -  data  zostanie podana w terminie późniejszym

(red./foto: SCKiW)


  
    Lubuska Olimpiada Młodzieży
   Sukcesem okazał się występ młodych koszykarek i koszykarzy ze Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie na zawodach rejonowych rozgrywanych w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. W rozgrywanych turnieju w Szprotawie w meczu o 1 miejsce uczennice z SP 1 wysoko pokonały rówieśniczki ze SP 1 Szprotawa 91-16. Najskuteczniejszą zawodniczkami w tym meczu były: Marta Stasiak i Samanta Skrzyniarz, które rzuciły po 21 pkt. Trenerem zespołu jest Czesław Kuppe.
Reprezentacja chłopców SP 1 wzięła udział w zawodach rejonowych rozgrywanych w Żarach. Obok SP 1 Wschowa do turnieju zakwalifikowały się: SP z Nowej Soli, Żar i Żagania. W meczu o 1 miejsce musieli uznać wyższość rówieśników z SP 5 z Żar i przegrali 36-70. Do wyróżniających zawodników należeli: Tomasz Otto, Mikołaj Krzyżosiak i Jakub Rubach. Pomimo porażki zapewnili sobie awans do półfinałów mistrzostw województwa z drugiego miejsca. Opiekunem zespołu była Anna Gadkowska.

Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie stara się o organizację zawodów półfinałowych i Finału Mistrzostw Województwa. Stosowne pismo zostało już wysłane do Szkolnego Związku Sportowego w Zielonej Górze.


    Przedszkolaki w SP1 
   11, 12 i 13 marca 2013 r. Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie gościć będzie najstarsze grupy przedszkolaków z Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 3 i z Przedszkola Sióstr Salezjanek. Dzieci spotkają się z uczniami klas I – III i wezmą udział w zajęciach, a także uczestniczyć będą w warsztatach plastycznych nawiązujących tematycznie do nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Integracyjne spotkanie z pewnością pomoże przedszkolakom przystosować się do roli ucznia.
Apel podsumowujący pierwszy semestr
  14 lutego odbył się apel podsumowujący pracę i osiągnięcia uczniów w I semestrze. Na początku głos zabrała opiekunka SKO pani Iwona Leszczewska, która przedstawiła wyniki poszczególnych klas dotyczące oszczędzania, zbiórki baterii, makulatury i nakrętek .Dyrektor szkoły pan Maciej Grabianowski i pani wicedyrektor Dorota Szeląg wraz z opiekunką Samorządu Uczniowskiego panią Wiesławą Motałą wręczyli dyplomy uczniom, którzy zakwalifikowali się do etapów rejonowych konkursów przedmiotowych: Joachim Jarosz ( j. polski, matematyka, historia, przyroda), Martyna Piecuch ( j. polski, historia), Marta Piotrowska ( przyroda). Wyróżnić należy ucznia klasy VIa Joachima Jarosza, który reprezentował szkołę w konkursie przedmiotowym z przyrody na etapie wojewódzkim.
Nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy w I semestrze uzyskali najwyższe średnie ocen: Julia Rękoś Vc- średnia 5,2, Jakub Dembiński Vc- średnia 5,1, Jakub Krawczak IVc – średnia 5,1. Uczniowie otrzymali dyplomy oraz upominki w postaci bonów na zakup książek w empiku. Podsumowano również osiągnięcia sportowe oraz wszystkie konkursy przeprowadzone w I semestrze.


7 lutego  w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wschowie odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji II edycji projektu Lubuska Akademia Wiedzy i Umiejętności, w którym uczestniczyli uczniowie trzech szkół: Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej w Lginiu. Udział w projekcie możliwy był dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Promocji i Rozwoju, którego prezesem jest pan Jacek Kusz.
W naszej szkole uczestnikami projektu było 163 uczniów.
Realizacja projektu rozpoczęła się od 01.04. 2011r. i zakończyła 31.12.2012r. Projekt obejmował szereg działań. Zajęcia odbywały się zarówno na terenie placówki, jak i w formie wyjazdowej. Dużą atrakcyjność zapewniały programowe wyjazdy do Łagowa, Jarosławca, Berlina, Zakopanego, Krakowa, Warszawy i Białowieży. Różnorodność zagadnień przedmiotowo- edukacyjnych  realizowanych w ramach Klubów spełniała oczekiwania uczestników i ich rodziców. Dzięki wsparciu finansowemu z EFS zarówno udział w zajęciach jak i w wyjazdach był bezpłatny, co stanowiło duże ułatwienie w dostępie do różnorodnych źródeł wiedzy, a w konsekwencji w wyrównywaniu szans edukacyjnych. Liczebność uczestników (163), systematyczność udziału uczniów w zajęciach i ich duże zaangażowanie wskazują na potrzebę realizacji kolejnych edycji projektu.
Bardzo dobra współpraca ze Stowarzyszeniem i celowość podejmowanych działań w ramach projektu umożliwiła uzyskanie zakładanych efektów twardych i miękkich:
Uzyskane rezultaty twarde:
-    udział 163 uczniów w realizacji projektu;
-    udział 163 uczniów w warsztatach integracyjnych w Łagowie;
-    udział 163 uczniów w jednodniowej wycieczce do Berlina;
-    udział 163 uczniów w Zielonej Szkole w Jarosławcu;
-    udział 163 uczniów w wycieczce do Zakopanego, Warszawy i Puszczy Białowieskiej;
-    wyposażenie placówki w laptop, tablicę interaktywną, kamerę cyfrową, artykuły papiernicze i szkolne;
-   100% uczestników projektu zostało wyposażonych w chusty kolonijne, smycze  i długopisy  zaopatrzone w logo projektu.

Koordynatorem projektu ze strony Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie była  pani mgr inż. Danuta Patalas. Poszczególnymi Klubami opiekowali się: Anna Saleta i Elżbieta Budziak, Inga Zeler i Robert Sierota, Dorota Kokoszka i Aurelia Kulas, Anna Waszkowiak i Hanna Rycerz, Dorota Szeląg, Robert Alefierowicz, Wiesława Motała i Elżbieta Grining.
Serdecznie dziękujemy opiekunom wszystkich Klubów i nauczycielom, którzy podjęli się opieki w czasie wyjazdów, za czas i wysiłek włożony w realizację projektu.
    Uczestnicy i realizatorzy projektu dziękują panu Jackowi Kuszowi ze Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju oraz jego współpracownikom za współpracę i możliwość realizacji wspaniałego projektu.
 

  6 lutego Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę karnawałowo - walentynkową. Oprawą muzyczną zajęli się: Marcin Daszkiewicz, Mikołaj Krzyżosiak, Tymoteusz Maj i Kacper Sowiński. Nad całością przygotowań czuwał pan Robert Alefierowicz. Frekwencja była bardzo wysoka, a uczniowie byli zdyscyplinowani i świetnie się bawili.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz pani Annie Gadkowskiej i pani Iwonie Leszczewskiej za pomoc przy organizacji zabawy.
Opiekunowie SU: E. Grining, W. Motała, R. Alefierowicz

  Rada Rodziców przy SP1 zorganizowała Zabawę Karnawałową, która odbyła się 26 stycznia 2013r. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał przewodniczący Rady Rodziców pan Piotr Dziełakowski wraz z zastępcą panią M. Miśkiewicz  oraz dyrektor szkoły pan Maciej Grabianowski. Jedzenie było pyszne, orkiestra dopisała, zabawa była przednia, ilość chętnych przekroczyło możliwości sali. Przepraszamy, że nie wszyscy mogli kupić bilety.  
Zabawa została zorganizowana w celu zebrania funduszy na remont i modernizację klasy językowej. Przewidywany koszt zakupu kabin językowych i oprzyrządowania wraz z remontem to ok. 40 tys.


   Bal karnawałowy
  01 lutego w szkole odbył się bal karnawałowy dla uczniów klas I – III pod hasłem „ Europa”. Dzieci przebrały się za bohaterów znanych bajek i filmów. Świetnie się bawiły, a jednocześnie uczyły, gdyż uczestniczyły w podróży po krajach Europy. Poznawały ich tradycje, język, muzykę i tańce. Bal był bardzo udany, co widać na załączonych zdjęciach.
 

    „Góra Grosza”
   31 stycznia komisja wyłoniona z Samorządu Uczniowskiego podliczyła składki zebrane przez społeczność szkolną podczas akcji „Góra Grosza”. Zebrano 83,18 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na rodzinne domy dziecka.
Dziękujemy wszystkim, którzy wykazali się wrażliwością i wzięli udział w akcji. Na szczególne uznanie zasługuje klasa V a, która zebrała 28 złotych.


    Konkurs czytelniczy pt. „ Czy wiesz?”.
   31 stycznia w bibliotece szkolnej odbył się konkurs czytelniczy pt. „ Czy wiesz?”. Jego uczestnikami były trzyosobowe zespoły z klas II i III. Uczniowie prezentowali swoją znajomość popularnych wśród dzieci książek, wierszy i opowiadań. Poszczególne zespoły wykazały się dużą wiedzą. Ostatecznie I m. zajęła kl. III a, II m.- kl. II a, III m.- kl. III b.
Konkurs przygotowały panie : D. Lewandowska i M. Złoczewska.
   Przegląd Kolęd i Pastorałek
   W sobotę 25 stycznia w CKiR we Wschowie odbył się XII Przegląd Kolęd i Pastorałek organizowany przez Parafię pw. św.Jadwigi Królowej. Wzięło w nim udział dwanaście zespołów,  w tym zespół wokalny z naszej szkoły- "Jedynkowe Promyki" w składzie :Lilianna Paluszkiewicz kl.Vb, Monika Szalkowska kl.Vb i Marika Prałat kl.Vc. Uczennice zaśpiewały dwa utwory: " Maleńka miłość" i "Gore gwiazda Jezusowi". Opiekunem zespołu jest pani Justyna Suchecka.

   Program zajęć w szkole w czasie ferii zimowych 2013 roku. Więcej informacji w załaczniku pdf.

 11 stycznia 2013 r. odbyły się zawody powiatowe w piłce halowej chłopców i dziewcząt klas VI. W zawodach w grupie chłopców wzięło udział 6 zespołów : SP Lgiń, SP Osowa Sień, SP Sława, SP Konradowo, SP Szlichtyngowa, SP-1 Wschowa.
Mecze odbywały się systemem pucharowym w dwóch grupach.
W finale zagrała Szkoła Podstawowa Szlichtyngowa ze Szkołą Podstawową we Wschowie. Wynik końcowy 1:0 dla SP Szlichtyngowa. Nasz zespół zajął II miejsce.
W grupie dziewcząt wzięły udział cztery zespoły: SP Konradowo, SP Sława, SP Lgiń, SP-1 Wschowa.
Nasze dziewczęta zremisowały z zespołami ze Sławy i Lginia. Wygrały z SP Konradowo zajmując II miejsce.
Opiekun: Janina Gnieżeńska


 09 stycznia 2013 r.  w ramach WiMS w Szlichtyngowej odbyły się zawody powiatowe w piłce siatkowej dziewcząt. W zawodach uczestniczyły dwa zespoły:  Szkoła Podstawowa w Szlichtyngowej i Szkoła Podstawowa  Nr 1 we Wschowie. Nasza drużyna zajęła II miejsce.

- Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej
  4 stycznia w hali Gimnazjum nr 2 we Wschowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej. Turniej został rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych :
- rocznik 2002 i młodsi -dla klas IV
- rocznik 2001 - dla klas V
W zawodach udział wzięły drużyny ze Sławy, Szlichtyngowej, Osowej Sieni, Siedlnicy, Lginia oraz Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie.
Rywalizacja była bardzo zacięta i dostarczyła wielu emocji nie tylko zawodnikom i ich trenerom, ale także szerokiej publiczności w tym dopingującym rodzicom. Szczególne gratulacje należą się chłopcom z naszej szkoły, którzy wygrali cały turniej w obu kategoriach nie tracąc ani jednej bramki.
Wszyscy zawodnicy otrzymali owoce i napoje oraz pamiątkowe dyplomy i puchary. Indywidualne wyróżnienia otrzymali :
Filip Jurkiewicz kl.IV a -statuetka najlepszego bramkarza turnieju
Łukasz Żaglewski kl. IV b - statuetka króla strzelców klas IV
Jakub Mucha kl.V c - statuetka króla strzelców klas V
GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW
 

  - Hej, kolęda ,kolęda!
   20 grudnia wszyscy pracownicy szkoły spotkali się na wspólnej wigilii. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze wśród dźwięków kolęd i pastorałek. Następnie dyr. szkoły pan Maciej Grabianowski złożył wszystkim życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenie i Nowego Roku. Uroczystość przygotowały panie: Ewa Łączna, Justyna Suchecka i Dorota Seweryńska.
 

 - Potyczki z ortografią
   3 grudnia Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie zorganizowała gminny konkurs ortograficzny dla uczniów klas V i VI pod hasłem „Potyczki z ortografią”. Zadaniem uczestników było indywidualne rozwiązanie testu pisemnego. Reprezentantami naszej szkoły byli Martyna Piecuch z klasy VI a i Paweł Białek z klasy VI c, który wykazał się bardzo dobrą znajomością ortografii i zajął II miejsce.
  - Ogólnopolski Test Ortograficzny
   26 października 2012 roku odbył się „Ogólnopolski Test Ortograficzny” zorganizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie. Na poziomie edukacji wczesnoszkolnej w całej Polsce wzięło udział 2258 osób. Naszą szkołę reprezentowało pięcioro uczniów. W grudniu ogłoszono wyniki.
Dyplomy uznania od organizatorów konkursu otrzymali:
    Jakub Sierota         – kl. III a    – 17 miejsce   
    Julia Pawlik         – kl. III b    – 23 miejsce
    Jędrzej Lewandowski    – kl. III c    – 25 miejsce
    Amelia  Biskup         – kl.  II b     – 35 miejsce
    Monika Kowalska        – kl . II c     – 38 miejsce
    Jesteśmy dumni z naszych uczniów i serdecznie gratulujemy

 - Uczniowie naszej szkoły na meczu CCC Polkowice
  W środę 19 grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie udali się na mecz Euroligi do Polkowic. Rywalem CCC Polkowice był aktualny v-ce mistrz Hiszpanii, triumfator rozgrywek Euroligi z 2011 roku, Perfumerias Avenida Salamanca. Dla wszystkich uczniów było to wielkie przeżycie i pierwsza możliwość aby na żywo zobaczyć koszykarki europejskiego formatu. Uczniowie zostali serdecznie przywitani przez spikera zawodów oraz obecnych na hali kibiców z Polkowic. Młodzież specjalnie na tą okazje przygotowała transparenty i flagi w barwach klubu z Polkowic. Spotkanie transmitowane było przez TVP SPORT i dzięki korzystnemu usytuowaniu w sektorze, za koszem drużyny gospodarzy, uczniowie często znajdowali w kadrze obiektywu kamery. Po kapitalnej 3 kwarcie drużyny z Polkowic wygranej 21:4 mecz zakończył się zwycięstwem drużyny CCC Polkowice wynikiem 74:63. Po meczu była okazja do zrobienia wspólnego zdjęcia z koszykarkami i możliwość porozmawiania z Dorotą Mistygacz, absolwentką SP 1 we Wschowie, obecnie zawodniczką CCC Polkowice.

Z zaproszenia do udziału w wyjeździe z uczniami na mecz skorzystał Pan Krzysztof Grabka, burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, oraz Pan Wojciech Kuryłło, Naczelnik Wydziału Spraw Organizacyjnych i Społecznych.  

Wyjazd na mecz był całkowicie bezpłatny, dzięki uprzejmości klubu z Polkowic, który ufundował 55 biletów oraz Panu Dariuszowi Hilarskiemu, właścicielowi firmy transportowej „HIL BUS”, który zapewnił transport.

W nowym roku CCC Polkowice zapowiedziały przyjazd drużyny seniorek na pokazowy trening do szkoły. Będzie to kolejna okazja do promocji koszykówki we Wschowie oraz do aktywnego spędzania wolnego czasu i propagowania zdrowego stylu życia.

Wyjazd zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego: p. J.Gnieżeńska, p. A.Gadkowska, p. Cz. Kuppe i dyrektor szkoły p. M.Grabianowski.
 

- Konkurs  „ Legendy pod choinkę”

  19 grudnia w bibliotece szkolnej przeprowadzony został konkurs pięknego opowiadania pod nazwą „ Legendy pod choinkę”. W blasku kolorowych bombek i światełek ozdobionego świątecznie drzewka dzieci z klas III- V prezentowały pełne uroku polskie legendy. Poziom uczestników konkursu był bardzo wyrównany. Pierwsze miejsce zajęła Noemi Kopaczyńska z kl. Vc, drugie przyznano ex aeguo Oli Węckowskiej z kl. IVa i Ameli Staniszewskiej z IIIc. Konkurs przygotowały panie: E. Grining, D. Lewandowska, W. Motała, M. Złoczewska. 

- Konkurs na kartkę świąteczną

   Spółka Komunalna we Wschowie jak co roku zorganizowała konkurs plastyczny na kartkę świąteczną, wykonaną z odpadów. Konkurs był przeznaczony dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. Jury wyłoniło już zwycięzców.

Komisja konkursowa w składzie: Halina Drgas – Członek Zarządu Spółki – Przewodnicząca oraz Marta Małkus – Stowarzyszenie Czas A.R.T. i Konrad Awsiukiewicz – Kaja Komputer postanowili, co następuje:

Kategoria szkoły podstawowe:

I miejsce – Ilona Dziadosz – Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie
II miejsce – Monika Tymczyszyn – Szkoła Podstawowa w Łysinach
III miejsce – Alicja Chilarska – Szkoła Podstawowa w Łysinach

Wyróżnienia:

Izabela Szymańska – Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie
Andżelika Szymańska – Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie
Ola Kowalska – Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie
Marika Dziadosz – Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie

Piotr Dykier – Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni


- Spotkanie ze strażakiem i policjantem
   13 grudnia wszyscy uczniowie naszej szkoły spotkali się z przedstawicielem straży pożarnej st. kpt. Krzysztofem Piaseckim – rzecznikiem prasowym Komendy PSP we Wschowie oraz st. post. panią Wioletą Dąbską z Komendy Powiatowej Policji. W czasie spotkania omówiono zasady bezpiecznego zachowania się w czasie zabaw zimowych ,takich jak: rzucanie się śnieżkami, zjeżdżanie na sankach, budowa igloo , ślizganie się na lodzie oraz jak zachować się w czasie pożaru, poparzenia czy ulatniającego się czadu. Przestrzegano również dzieci przed samodzielnym zażywaniem leków. Uczniowie wysłuchali przekazywanych im informacji z dużą uwagą. Mamy więc nadzieję, ze będą potrafili zastosować poznane zasady w życiu.- „ Zimowy Turniej Sportowy”
  13 grudnia w sali gimnastycznej SP1 odbył się „ Zimowy Turniej Sportowy” dla uczniów klas I-III. Ośmioosobowe drużyny reprezentowały poszczególne klasy w wielu konkurencjach. Pozostali uczniowie dzielnie im kibicowali. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe.
 

- „Mój anioł stróż”

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana zorganizowało konkurs plastyczny dla dzieci „Mój anioł stróż”. Uczennica naszej szkoły Laura Głąb z kl. Vc zdobyła I miejsce. Gratulujemy!


- SP 1 z patronatem CCC Polkowice

   Aktualny wicemistrz Polski w koszykówce kobiet, uczestnik rozgrywek o Puchar Europy (Euroliga) zespół CCC Polkowice objął patronat nad Szkołą Podstawową nr 1 we Wschowie. Prezes klubu Pan Krzysztof Korsak z satysfakcją przyjął inicjatywę dyrektora szkoły – Macieja Grabianowskiego o nawiązaniu współpracy.
Współpraca będzie polegać na:
  • umożliwieniu kibicowania uczniom naszej szkoły podczas spotkań rozgrywanych w ramach PLKK, Pucharu Polski i Euroligi,
  • przyjazd drużyny seniorek wraz z zawodniczkami z zagranicy do naszej szkoły w celu odbycia pokazowego treningu i spotkania się z naszymi młodymi koszykarkami i uczniami naszej szkoły.,
  • włączenie się w różnorodne akcje promocyjne klubu,
  • udział w turniejach towarzyskich przewidzianych dla grup młodzieżowych,
  • oraz inne formy współpracy zaproponowane i zaakceptowane przez obie strony,
Już 19 grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 pojadą do Polkowic na mecz Euroligi z Perfumerias Avenida Salamanca (Mistrz Euroligi z 2011 roku). Klub z Polkowic ufundował 55 biletów na mecz. Możliwość uczestnictwa w tym wydarzeniu dla zdecydowanej większości będzie pierwszym kontaktem z profesjonalną koszykówką na najwyższym poziomie. Uczniowie naszej szkoły będą mieli okazję zobaczyć w akcji Dorotę Mistygacz – byłą uczennicę SP 1. Ponadto przedstawiciel klubu CCC Polkowice zapowiedział przyjazd drużyny seniorek do szkoły.


 - Rycerze Ortofrajdy
  7 grudnia odbyło się pasowanie klas II na rycerzy ortofrajdy. W spotkaniu uczestniczył dyrektor szkoły pan Maciej Grabianowski, wicedyrektor pani Dorota Szeląg oraz wychowawcy klas II. Program artystyczny ,przypominający uczniom zasady kolorowej ortografii, przygotowała pani Aurelia Kulas. Po obejrzeniu przedstawienia dzieci odgadywały pisownię wyrazów z trudnościami ortograficznymi. Następnie złożyli ortofrajdkową przysięgę i zostali pasowani na Rycerzy Ortofrajdy. Pasowania dokonał pan Bogdan Jaworski przedstawiciel Roty św. Judy Tadeusza. Uroczystość przygotowały panie D. Kokoszka i A. Kulas.
 

 – Święty Mikołaj
 6 grudnia uczniowie spędzili bardzo przyjemnie. Od rana czekało na nich wiele atrakcji. Dzieci z klas I-III udały się do Domu Kultury, gdzie z wielkim zainteresowaniem obejrzały film pt. „ Epoka lodowcowa”. Po projekcji spotkała  ich bardzo miła niespodzianka, pojawił się najbardziej wyczekiwany tego dnia gość – Święty Mikołaj. Przybył wraz ze swoim pomocnikiem i obdarował dzieci słodkościami. Mikołaj nie omieszkał odwiedzić również naszej szkoły. Spotkał się z uczniami w ich klasach, wręczając im paczki ze słodyczami .
To był naprawdę bardzo radosny i słodki dzień. Dziękujemy bardzo Mikołajom!


 - Wschowskie schronisko dla psów.
 6 grudnia przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego odwiedzili wschowskie przytulisko dla zwierząt. Podarowali psom spore zapasy karmy na zbliżający się okres zimowy. Akcja samorządu cieszyła się dużym zainteresowaniem w naszej szkole. Zbiórki karmy będą prowadzone przez cały rok.
 

 - Uwaga Rodzice!
Biblioteka szkolna i Samorząd Uczniowski zapraszają wszystkich Rodziców na Mikołajkowy  Kiermasz Książek, który odbędzie się w czwartek 6 grudnia w szkole od godz. 16.00 do 17.30. Mamy piękne i tanie książki, które mogą być fantastycznym prezentem pod choinkę.
 

 - Konkurs recytatorski

 3 grudnia odbył się konkurs recytatorski z j.niemieckiego dla uczniów klas drugich. Uczniowie przygotowali krótkie wierszyki i wyliczanki, które zaprezentowali w obecności jury: M.Złoczewskiej i p.H.Rycerz. Wiersze dotyczyły zmieniających się pór roku, zwierzątek domowych i członków rodziny. W konkursie wzięło udział dziewięcioro uczniów. Zwycięzcą konkursu została uczennica klasy IIA Martyna Bodziona, drugie miejsce zajęły Zuzanna Paradzińska i Amelia Biskup z klasy IIB.  Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe , a pozostali uczestnicy  słodkie nagrody pocieszenia. Do konkursu uczniów przygotowała p.H.Rycerz. 

- ,,Nie daj się nałogom”.

  W listopadzie, w ramach działań profilaktycznych,  przeprowadzono konkurs plastyczny pt. ,,Nie daj się nałogom”. Głównym celem konkursu była promocja zdrowego stylu życia  - bez uzależnień. Konkurs skierowano dla uczniów klas I-III i IV-VI. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie, dowolną techniką plastyczną, plakatu z oryginalnym i pomysłowym hasłem profilaktycznym. W konkursie wzięło udział 35 uczniów. Najlepsze prace zostały nagrodzone i wyróżnione.

Wyniki konkursu w klasach I-III

- I miejsce Mateusz Walkowski (III c)

- II miejsce Samuel Kopaczyński (II c)

- III miejsce Amelia Staniszewska (III c)

Wyniki konkursu w klasach IV – VI

 - I miejsce Malwina Bogacka (V a),

- II miejsce Samanta Duda (IV b),

- II miejsce Paulina Gajek (IV b),

-III miejsce Andżelika Szymańska (V a).

Wyróżnieni uczniowie: Agata Ciuchta (V c), Tomasz Otto (VI a), Iza Szymańska (V a),    Marika Prałat (V c), Jakub Rubach (V a), Joachim Jarosz(VI a), Jakub Krawczak ( IV c), Janusz Lewandowski ( VIc), Marta Wałowska ( VIc), Magdalena Skrzypczak ( VIc), Agata Otto ( IVb), Sandra Duda ( IVB), Wiktoria Minkus( Va).

Najlepsze prace będą wyeksponowane podczas szkolnej wystawy.

Konkurs zorganizowały i przeprowadziły: Małgorzata Olszyńska, Małgorzata Rodak i Renata Głuch. Fundatorem nagród była GKRPA i PN we Wschowie. - Andrzejki w szkole.
 
29 listopada w naszej szkole odbyła się dyskoteka andrzejkowa zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Frekwencja była wysoka, a przy dobrej muzyce, tańcu i zabawie czas szybko mijał.
W imieniu opiekunów i zarządu SU serdecznie dziękujemy Marcinowi Daszkiewiczowi z klasy VI a, Mikołajowi Krzyżosiakowi z klasy VI b i Tymoteuszowi Maj z klasy V c za przygotowanie oprawy muzycznej i czuwanie nad nią w czasie dyskoteki oraz wszystkim uczniom za wspaniałą zabawę, świetną atmosferę i wzorową dyscyplinę.

E. Grining, W. Motała i R. Alefierowicz


 - Konkurs poświęcony postaci Janusza Korczaka
 
28 listopada odbył się konkurs poświęcony postaci Janusza Korczaka. Wzięło w nim udział 11 uczniów, którzy wykazali się szeroką wiedzą na temat faktów z życia i działalności tego wielkiego przyjaciela dzieci. Konkurs był kolejnym z działań podjętych w szkole w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka. Wcześniej eksponowane były w bibliotece wystawa i gazetka prezentujące jego życie i twórczość oraz odbyła się projekcja filmu pt."Korczak". Uczniowie poznawali również działalność Starego Doktora, przeglądając strony internetowe w szkolnym centrum informacji. Pierwsze miejsce zajęła Piecuch Martyna z klasy VIa, II miejsce przypadło Joachimowi Jaroszowi z klasy VIa, III miejsce zajął Tomek Otto z klasy VIa. Konkurs przygotowały panie: D.Lewandowska i M.Złoczewska.


 
 - TESCO DLA SZKÓŁ
Dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie dbałość o zdrowie i dobre samopoczucie jest codziennością- od kilku lat, bowiem placówka realizuje program Szkoły Promującej Zdrowie. Konkurs ogłoszony przez TESCO świetnie wpasował się w charakterystyczną działalność wschowskiej „Jedynki”. Uczniowie klasy V B, w odpowiedzi na propozycję TESCO DLA SZKÓŁ,  opracowali scenariusz oparty na konwencji ogólnopolskiego programu quasi-dokumentalnego opowiadającego o sprawach karno- sądowych prowadzonych przez medialną panią w randze sędziego. Sprawnie podzielili się rolami i nagrali 2- minutowy filmik związany ze zdrowym odżywianiem. Prezentuje on końcowe sceny śledztwa dotyczącego włamań na terenie miasta i konfrontację złych nawyków żywieniowych z potrzebami ludzi. Jak to wygląda w ujęciu zespołu występującego pod nazwą „ piąta.be” sprawdźcie sami; wystarczy kliknąć na  link. http://www.tescodlaszkol.pl
Po oglądnięciu nie zapomnijcie zagłosować na „ Złeeeee nawyki”. Głosować może każdy, zakładając konto na stronie www.tescodlaszkol.pl i klikając w przycisk znajdujący się obok wybranego filmu. Na jeden filmik można oddać tylko jeden ważny głos dziennie, ale można głosować kilka filmików, zatem zespoły z tych samych szkół i miejscowości lub uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół mogą wspierać się nawzajem. Głosowanie internautów potrwa do 17 grudnia 2012 do godziny 23:59. Więcej informacji na stronie www.tescodlaszkol.pl. ( materiał pochodzi ze strony konkursowej).

Aktualnie zespół „ piąta.be” przygotowuje się do wzięcia udziału w konkurencjach dodatkowych dających możliwość zdobycia kolejnych punktów.
 

 - POMÓŻMY ZWIERZĘTOM!
Samorząd Uczniowski ogłasza akcję zbiórki karmy dla zwierząt ze schroniska we Wschowie. Chętnych prosimy o przynoszenie darów do sali 54.


GÓRA GROSZA
Jak co roku zachęcamy uczniów naszej szkoły do zbierania drobnych pieniędzy, które przeznaczone będą na pomoc dla rodzinnych domów dziecka. Od 26 listopada do 5 grudnia przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego będą przeprowadzać zbiórki w klasach. Prosimy o włączenie się w akcję.
 

 -  Zawody gminne w piłkę siatkową dziewcząt

23 listopada na sali gimnastycznej w naszej szkole odbyły się zawody gminne w piłkę siatkową dziewcząt. W zawodach wzięły udział dwa zespoły SP1 oraz SP Lgiń. Drużyna z „Jedynki”  zakwalifikowała się  do rozgrywek powiatowych. Gratulujemy! - Turniej „ Różańcowe Tajemnice”

15 listopada klasy trzecie wzięły udział w kolejnym , międzyszkolnym turnieju pt. „ Różańcowe Tajemnice”. Do rozgrywek przystąpiły następujące szkoły: Szkoła Podstawowa nr2, Szkoła Podstawowa z Łysin, oraz uczniowie z naszej szkoły. Zawody sportowo- religijne otworzył pan dyrektor Maciej Grabianowski. Konkurencje religijne przeplatały się z konkurencjami sportowymi. Poziom drużyn był bardzo wyrównany. W rezultacie  zwyciężyła drużyna ze szkoły Podstawowej Nr 2, drugie miejsce zajęła drużyna z Łysin, trzecie miejsc przypadło naszej szkole. Turniej przygotowały panie: A. Mazurczak, A. Gadkowska, J. Suchecka, R. Głuch. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i nagrody sponsorowane przez Radę Rodziców.

Więcej informacji o turnieju w Tygodniku Katolickim Niedziela nr 50/2012 s.26

  - WYGRANA KOSZYKAREK

 9 listopada reprezentacja klas IV udała się do Polkowic na mecz sparingowy z rówieśniczkami ze Szkoły Podstawowej nr 3. Nasze koszykarki wygrały 41:34 i tym samym zrewanżowały się za przegraną na własnym parkiecie. Po meczu ,dzięki życzliwości gospodarzy , nasze zawodniczki udały się na basen ,aby doskonalić swoje umiejętności pływackie.
Wyjazd zorganizował p. Czesław Kuppe.
GRATULUJEMY WYGRANEJ !


94. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
8 listopada obchodziliśmy 94. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Głównym punktem obchodów był uroczysty apel. W formie inscenizacji słowno - muzycznej przypomniany został fragment historii naszej ojczyzny przypadający na okres niewoli oraz działania Polaków podjęte dla odzyskania wolności. Nie zabrakło też refleksji na temat współczesnych postaw patriotycznych.Konkurs na flagę Wlk. Brytanii

W październiku w naszej szkole został rozstrzygnięty konkurs dla klas I-III na najciekawszą flagę Wielkiej Brytanii. Do wykonania flag uczniowie użyli takich materiałów jak: stare gazety, makaron, kolorową wełnę, farby, oraz  kolorową bibułę. Najlepsze prace zostały nagrodzone.
A oto zwycięzcy:
I miejsce: Fabian Dziewiacin Ia
II miejsce: Grzegorz Pepliński Ib oraz Maja Wolniczak Ia
III miejsce: Dawid Nieścior-Kreische Ia

Wyróżnienia otrzymali:
Wiktoria Marczak Ia
Kinga Sosińska Ia
Filip Minkus Ia

Konkurs przygotowała nauczycielka języka angielskiego, p. Natalia Grabarska.
 

Dziś oszczędzam w SKO  jutro w PKO

26 października  odbył się apel SKO inaugurujący przystąpienie do konkursu „Dziś oszczędzam w SKO  jutro w PKO”. W ubiegłorocznej edycji tego konkursu nasza szkoła  uzyskała NAGRODĘ II STOPNIA W ETAPIE REGIONALNYM. Uczniowie kl. VB pod kierunkiem Pani I. Leszczewskiej wystąpili w przedstawieniu „ Co należy oszczędzać, a czego marnować  nie wolno”, przybliżając społeczności uczniowskiej potrzebę oszczędzania wody, prądu, gazu, podręczników oraz pieniędzy jak również potrzebę zbiórki surowców wtórnych. Zespół wokalny przygotowany przez Panią J. Suchecką „wyśpiewał” jaką rolę w szkole spełnia SKO i czy warto oszczędzać w SKO. Ogłoszono szereg konkursów propagujących ideę oszczędzania : praca plastyczna „PKO spełnia marzenia - Na co będę oszczędzać pieniążki w ciągu roku szkolnego w SKO?”, skarbonka wykonana z surowców wtórnych. Zachęcano uczniów do zbierania makulatury, plastikowych nakrętek, zużytych baterii oraz kardridży. Podczas apelu wyświetlona została prezentacja multimedialna zachęcająca uczniów do nowej formy oszczędzania i założenia konta indywidualnego w PKO BP. W tym roku szkolnym szkoła uczestniczy  w programie PKO BP : SKO konto dla ucznia, SKO konto dla szkoły.
Pasowanie klas pierwszych na czytelnika.
 
W październiku, jak  co roku, obchodziliśmy w szkole Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek. Uczniowie prezentowali swoje zainteresowania czytelnicze, uczestnicząc w licznych konkursach, m.in. w konkursie rysunkowym „ Ulubiona postać fantastyczna z książki, bajki lub gry”, konkursie recytatorskim „Kraina wierszy”, konkursie „ Jaka to książka?” oraz w konkursie na największą liczbę cytatów i aforyzmów o książce i bibliotece. W czytelni eksponowana była wystawa prezentująca nowe pozycje wydawnicze adresowane dla dzieci i młodzieży. W ramach obchodów święta miała miejsce bardzo ważna uroczystość - pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników. Uroczyste ślubowanie poprzedzone zostało lekcją biblioteczną zapoznającą pierwszoklasistów z organizacją biblioteki i zasadami korzystania z jej zbiorów.


26 października 2012 r. przeprowadzony został w szkole Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny zorganizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie. Wzięli w nim udział uczniowie klas II i III: Monika Kowalska, Amelia Biskup, Jakub Sierota, Julia Pawlik i Jędrzej Lewandowski. Dzieci miały okazję wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami w zakresie poprawnego pisania, ortografii i interpunkcji.
    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17 grudnia 2012 roku.
26 października Klub Dziennikarski działający przy Szkole Podstawowej nr 1 we Wschowie wraz z opiekunami p. Elżbietą Grining i p. Wiesławą Motałą w ramach poznawania lokalnych mediów wybrał się na wycieczkę do Głogowa.
Celem wyjazdu była wizyta w redakcji TV MASTER. Uczniowie mogli zapoznać się z pracą dziennikarza telewizyjnego, obserwować jak montowane są newsy oraz usiąść w studiu i wcielić się w rolę dziennikarza czytającego wiadomości.
Po redakcji uczniowie zostali oprowadzeni przez z-cę redaktora naczelnego p. Magdalenę Marciniak oraz reportera p. Sebastiana Bendzińskiego .
Wyjazd był udany , a na kolejną wycieczkę Klub Dziennikarza wybierze się w listopadzie do Panoramy Leszczyńskiej.


23 października 2012 roku odbyła się w szkole uroczystość pasowania na uczniów naszych tegorocznych  pierwszoklasistów.
Do sali gimnastycznej przybyli bohaterowie tej uroczystości – uczniowie klasy I a i I b wraz z wychowawcami. Obecni byli również rodzice, dyrekcja szkoły, nauczyciele, a także uczniowie edukacji wczesnoszkolnej. Zebrani obejrzeli  program artystyczny przygotowany przez uczniów klas trzecich i ich wychowawców. Na spotkaniu pojawiły się również wróżki, które sprawdzały czy pierwszaki zasługują na pasowanie. Dzieci  śpiewały piosenki, recytowały wiersze i rozwiązywały zagadki. Kiedy zaprezentowały swą wiedzę i  umiejętności, zgodnie ze szkolnym ceremoniałem, pani vice dyrektor Dorota Szeląg przeprowadziła ślubowanie, a pan dyrektor Maciej Grabianowski dokonał pasowania pierwszaków symbolicznym ołówkiem. 
           Na zakończenie uroczystości uczniowie klas I zostali obdarowani przez starszych kolegów upominkami i pozowali do pamiątkowych zdjęć. Później udali się z wychowawcami i rodzicami do klas na słodki poczęstunek.
 

W piątek 19.10.2012 r. na Torze Motokrosowym w Olbrachcicach reprezentacja naszej szkoły pod opieką p. A.Gadkowskiej wzięła udział w Mistrzostwach Powiatu w Biegach Przełajowych.
Do finału województwa zakwalifikowali się następujący uczniowie :
Stasiak Marta, Pierzchała Julia, Kurek Wiktoria, Szabłowska Klaudia, Walczak Jakub, Dembiński Jakub, Król Dawid, Kufel Mateusz, Rubach Jakub.
GRATULUJEMY !!!

 


      W dniu 18.10.2012 r. w sali gimnastycznej miało miejsce podsumowanie szkolnych rozgrywek  klas IV w „Dwa Ognie”. Zawody odbywały się w formie zajęć pozalekcyjnych i rozgrywane były w systemie „każdy z każdym”.
I miejsce zajęła klasa IV b
II miejsce ex. klasa IV a i IV c
Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodycze.
Organizatorem zawodów była p .A. Gadkowska.
     19 października w Szkole Podstawowej nr 1 odbyła się lekcja historii dla dzieci z grupy „Króliczków” z Przedszkola nr 3 we Wschowie, które przyszły pod opieką p. Jolanty Wolniak. Z początkami państwa polskiego zapoznała maluchy p. Wiesława Motała. Celem spotkania było rozbudzenie w dzieciach zainteresowania historią i pokazanie, jak można tego typu treści przekazać przy użyciu tablicy interaktywnej.
     Maluchy świetnie się bawiły, a przy okazji zdobywały konkretną wiedzę. Na zakończenie Samorząd Uczniowski działający w Szkole Podstawowej nr 1 przygotował dla miłych gości krótki program artystyczny. Wystąpiły laureatki wielu konkursów wojewódzkich  i ogólnopolskich. Recytowała Noemi Kopaczyńska z kl. Vc, śpiewały: Marta Piotrowska i Katarzyna Grys z VIa, na flecie zagrała Julia Litorowicz z kl. VI a.
      Zajęcia wzbudziły wielkie zainteresowanie wśród dzieci i dlatego zaplanowane zostało kolejne spotkanie , które odbędzie się  wiosną. Tym razem lekcja dotyczyć będzie obyczajów rycerskich.


Z okazji „Dnia Drzewa” uczniowie klas I – III wyjechali do lasu na lekcje przyrody. Klasy I i III spotkały się z panem leśniczym w Leśniczówce Koczury. Dzieci miały okazję obserwować zachowania leśnych zwierząt, rozpoznawać drzewa, roślinność podszytu i runa leśnego. Słuchały z zainteresowaniem opowieści leśniczego na temat życia w lesie .
    Natomiast klasy II udały się do „Szkółki Leśnej” w Czerlejewie. Odbyły podróż ścieżką edukacyjną „Od nasionka do nasionka”. Obserwowały etapy rozwoju roślin – czyli powstawania lasu. Poznały zwierzęta żyjące w lasach Nadleśnictwa Włoszakowice. Miały też okazję jechać bryczką i obserwować okolicę.
    W pięknej jesiennej scenerii robiły zdjęcia dokumentując swój pobyt w lesie.
Na zakończenie wizyty w leśniczówce i szkółce leśnej wszystkie dzieci z apetytem zjadły kiełbaski z ogniska i otrzymały upominki. Radosne i bogatsze w wiedzę o lesie wróciły do szkoły.
 

11 października odbył się w szkole uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczestniczyli w nim pracownicy szkoły oraz uczniowie. Na wstępie głos zabrał dyrektor szkoły pan Maciej Grabianowski, składając najlepsze życzenie z okazji święta.Nie zabrakło też życzeń od przewodniczącego Rady Rodziców pana Piotra Dziełakowskiego.Następnie uczniowie zaprezentowali program artystyczny pod tytułem " Koncert życzeń", w ten sposób w imieniu całej społeczności uczniowskiej wyrazili podziękowania i wdzięczność całemu gronu nauczycielskiemu.
 

9 października uczniów klas pierwszych spotkała miła niespodzianka. Odwiedził ich pracownik Straży Miejskiej. W trakcie spotkanie została przeprowadzona pogadanka o bezpieczeństwie, oparta na wiadomościach i umiejętnościach dzieci. Uczniowie otrzymali tematyczne kolorowanki, za pomocą których mogli utrwalić zdobyte wiadomości. Dziękujemy Straży Miejskiej za osobiste zaangażowanie i opiekę nad najmłodszymi uczniami naszej szkoły.
4 października nasza szkoła po raz kolejny wzięła aktywny udział w VII edycji Wschowskich Dni Recyklingu 2012, które rozpoczęły się Festiwalem Piosenki Ekologicznej. Zespół reprezentujący naszą szkołę zajął I miejsce. Byli to uczniowie przygotowani przez panie : J. Suchecką i M. Rodak.( Solistka- K. Grys, J. Litorowicz-flet, M. Szalkowska - skrzypce, A.Suchanecka, P. Krawczak, M.Prałat, K. Polańska, L. Paluszkiewicz- chór, I. Dziadosz, M.,Stasiak, K. Pieprzyk, W. Szubart, N.Cieślak - grupa taneczna).
5 października wzięliśmy udział w Olimpiadzie Wiedzy o Recyklingu. O statuetkę Lidera Recyklingu walczyli uczniowie: T. Otto i J. Jarosz. W bardzo wyrównanej klasyfikacji J. Jarosz zdobył 3 miejsce.
6 października nauczyciele zaprezentowali dorobek naszej szkoły na stanowisku promocyjnym Ekojarmak.
Impreza rozpoczęła się festiwalem piosenki ekologicznej . Zespół " Jedyneczki" z naszej szkoły zdobył I miejsce.
Następnie uczniowie zaprezentowali instrumenty, które wykonali z aluminiowych puszek. Wszyscy uczniowie biorący udział w tym konkursie zostali wyróżnieni nagrodami. Byli to: D Żaglewska,A.Witkowska, K.Kędzierska, M.Skrzypczak, K.Juśkiewicz, L.Głąb, J.Rękoś, J.Jarosz, T.Otto, D.Matuszkiewicz.
Odbyło się również podsumowanie konkursu fotograficznego " Wschowska Wieża Ciśnień" . W konkursie wzięli udział następujący uczniowie: P.Hubert, A.Ciuchta, K.Pieprzyk, A.Kowalska, K.Kreczetowska. Pierwsze miejsce przyznano Piotrowi Hubertowi.
Nad wszystkimi działaniami proekologicznymi czuwała nauczycielka przyrody pani Małgorzata Rodak.
 

Z nowym rokiem szkolnym 2012/2013 kontynuowany jest konkurs "Superklasa", organizowany od wielu lat dla grupy wiekowej edukacji wczesnoszkolnej. Systematycznie, raz w miesiącu, nauczyciele uczący w klasach I-III oceniają poszczególne zespoły klasowe, przyznając im określoną ilość punktów. Zwycięska klasa zdobywa tytuł " Superklasy" i otrzymuje puchar, dyplomy oraz słodycze.
3 października podczas apelu nastąpiło pierwsze w tym roku szkolnym podsumowanie i ogłoszenie wrześniowych wyników. Tytuł " Superklasy" uzyskała klasa IIb, której wychowawczynią jest pani Maria Wojciechowska.

28 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego poprzedzone kilkudniową kampanią wyborczą. Swój głos oddało prawie dwustu uczniów, trzy głosy były nieważne.
Oto oficjalne wyniki głosowania:
Przewodniczący- Tymoteusz Maj kl. Vc
I zastępca przewodniczącego - Monika Szalkowska Vb
II zastępca przewodniczącego - Noemi Kopaczyńska Vc
Oprócz wyżej wymienionych uczniów w skład zarządu weszli również Lilla Paluszkiewicz, Mateusz Borowik, Julia Litorowicz, Marta Kawa. Nowemu Samorządowi życzymy sukcesów w pracy.
W tym roku szkolnym nastąpiła zmiana opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Wspierać pracę uczniów będą panie :Elżbieta Grining, Wiesława Motała oraz pan Robert Alefierowicz . Pani Ani Waszkowiak i pani Hani Rycerz w imieniu Samorządu dziękujemy za dotychczasową pracę.
 

Sprzątanie Świata- Polska 2012
20 września uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami uczestniczyli w corocznej akcji "Sprzątanie Świata- Polska 2012". Tegoroczne hasło akcji to: " Kocham, lubię, szanuję...nie śmiecę". Najmłodsi zadbali o czystość wokół szkoły, starsi porządkowali ulice sąsiadujące z nią. Przedsięwzięcie przygotowały panie: M. Rodak i M. Wojciechowska.FOTO
 
Harcerski Tydzień w SP1
Harcerski Tydzień w SP1- pod takim hasłem harcerze ze wschowskiej drużyny przygotowali wiele atrakcji dla uczniów naszej szkoły. Na korytarzu szkolnym zorganizowali harcerskie obozowisko. W czasie przerw można posłuchać harcerskich piosenek. Każdy dzień tygodnia to nowa niespodzianka dla całej społeczności szkolnej. Celem akcji jest pozyskanie nowych członków do drużyny harcerskiej. Harcerski plan działań - (plik. pdf)
 TENIS ZIEMNY

W dniach 15-16 września w Głogowie reprezentacja naszej szkoły w składzie: Rafał Nowiński i Mateusz Kufel wzięła udział w Międzyszkolnym Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Prezydenta Miasta Głogowa. Wśród 13 startujących zespołów nasi zawodnicy zajęli wysokie IV miejsce, godnie reprezentując naszą szkołę i miasto w środowisku tenisowym.


TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

W piątek 14 września  w naszej szkole na boisku ORLIK odbył się gminny turniej piłki nożnej w kategorii do lat 11. Wzięły w nim udział drużyny z Osowej Sieni , Lginia oraz dwa zespoły reprezentujące Szkołę Podstawową Nr 1.Rywalizacja była bardzo zacięta i dostarczyła wielu emocji zarówno zawodnikom, opiekunom jak i kibicom, których ogrzewało nie tylko piękne w tym dniu słońce, ale przede wszystkim atmosfera. Po zakończeniu zawodów dyrektor szkoły pan Maciej Grabianowski wręczył  dyplomy i puchar dla zwycięskich drużyn. Wyróżniono także jedyną grającą  dziewczynkę Anię Kachel, która reprezentowała II zespół z SP 1.

Organizatorami zawodów byli pan J.Szwarc i pan D. Przybecki – animatorom szkolnego "Orlika"  bardzo dziękujemy.

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco :

I miejsce -      I ZESPÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

II miejsce -    SZKOŁA PODSTAWOWA OSOWA SIEŃ

III miejsce -   II ZESPÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

IV miejsce -    SZKOŁA PODSTAWOWA LGIŃ

I zespół SP1 reprezentowali : Dembiński Jakub , Rubach Jakub, Rubach Łukasz, Walczak Jakub,

 Mucha Jakub, Sowiński Kacper, Kufel Mateusz, Dolat Wiktor

 


 

GRATULACJE !!!

W czwartek 13 września na boisku Orlik przy Zespole Szkół Zawodowych we Wschowie odbył się również towarzyski turniej piłki nożnej. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas VI, którzy rywalizowali ze starszymi od siebie kolegami z klas pierwszych gimnazjów. W zawodach udział wzięło 5 drużyn. Dzięki wygranej z Gimnazjum Językowym nasza drużyna zajęła IV miejsce.


3 września uroczystym apelem rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2012/2013. Uczestniczyli w nim uczniowie, rodzice,nauczyciele oraz zaproszeni goście. Zebranych powitał dyrektor szkoły pan Maciej Grabianowski. Szczególnie serdecznie zostały powitane pierwszaki. Uczniowie klas pierwszych otrzymali z rąk komendanta Straży Miejskiej odblaskowe światełka i ochronne kamizelki.
Po apelu odbyły się pierwsze spotkania z wychowawcami.


 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013-  03 września godz.8.00. Msza Święta godzina 18.00 - kościół Farny (poświęcenie tornistrów klas pierwszych)

 


 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 we WSCHOWIE