we Wschowie
Menu
Projekt - "Kształtujemy kompetencje kluczowe uczniów"

Zasady rekrutacji uczniów do świetlicy szkolnej.

1. Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

PIERWSZE KRYTERIUM NABORU – PRIORYTETOWO:

– dojeżdżające autobusem szkolnym,
– dojeżdżające spoza Wschowy,
– z klas I-III obojga rodziców czynnie pracujących,
– rodziców samotnie wychowujących więcej niż jedno dziecko,

DRUGIE KRYTERIUM NABORU – W DALSZEJ KOLEJNOŚCI:

– z rodzin wielodzietnych,
– rodziców pracujących, samotnie wychowujących dzieci z klas IV-VIII,
– rodziców pracujących z rodzin wielodzietnych,
– rodzina pełni funkcję rodziny zastępczej w rodzinie wielodzietnej,
– rodzina objęta jest nadzorem kuratora lub OPS.

Pozostali uczniowie przyjmowani będą w miarę wolnych miejsc.