Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie

Tak się uczymy...

Lekcja z przyrody przygotowana przez uczniów IIIa
Opiekunowie przyrody – taki temat lekcji przygotowały uczennice klasy IIIa Dominika Berełkowska i Laura Pawlikiewicz. Uczniowie z powagą słuchali poleceń swoich koleżanek i chętnie pracowali. W czasie zajęć nie zabrakło rozsypanek sylabowych, prezentacji multimedialnej pt. „Zaroiło się od owadów”, cichego czytania ze zrozumieniem oraz krzyżówki podsumowującej lekcję. Wychowawczyni pani Inga Zeler była bardzo zadowolona ze swoich uczennic.

Carpe diem … Chwytaj dzień…
    Uczennice klasy VII c Daria Kokocińska i Aleksandra Turlińska wcieliły się w postać Johna Keatinga z powieści „Stowarzyszenie umarłych poetów”. Tak jak on, prowadząc lekcję, zachęcały do szukania własnych, niepowtarzalnych dróg oraz do odnajdywania w sobie i rozwijania talentów. Jako zadanie rozwijające umiejętności poetyckie zadały klasie pracę nad tekstem wiersza. Uczniowie mieli prawo wyboru tematu utworu poetyckiego oraz jego formy. Zadanie spotkało się z wielkim zainteresowaniem, a wygłaszane następnie wiersze publiczność przyjmowała z aplauzem. Cała lekcja została oceniona przez koleżanki i kolegów z klasy bardzo wysoko.

Indiańskie opowieści.
    6 marca  na zaproszenie wychowawczyni pani Anny Salety klasę II a odwiedził  pan Jacek Kudła, który jest miłośnikiem kultury indiańskiej. Od wielu lat interesuje się historią Indian.  Na wstępie opowiedział dzieciom, w jaki sposób rozpoczął swoje spotkanie z tak odległą kulturą jak: odtwarzanie dawnych strojów , zdobyciem dogłębnej wiedzy na temat rękodzieła, technik zdobniczych i surowców stosowanych przez Indian, a z drugiej przekształciło się to w pasję kolekcjonerską. Drugą częścią spotkania było zademonstrowanie przez gościa zgromadzonych  eksponatów a w szczególności broni, przedmiotów codziennego użytku oraz kultowych ozdób. Całości towarzyszyła muzyka indiańska, która rozlegała się w tle spotkania. Dziękujemy za skorzystanie z zaproszenia i przeprowadzenie tak interesującej lekcji. Dzieci z wielką uwagą słuchały opowieści z tak odległego kraju.

Przedszkolaki w bibliotece
    W czwartek 1 lutego gościliśmy w naszej bibliotece dzieci z Przedszkola nr 1 we Wschowie. Bardzo ucieszyliśmy się z tej wizyty. Za kilka miesięcy spotkamy się z nim w naszej szkole, gdzie będą uczęszczać do klasy I. Z tej okazji uczniowie z klasy Vc przygotowali lekcję, której tematyka dotyczyła poszanowania książek i ich roli w życiu człowieka.  Następnie dzieci obejrzały zabawną prezentację o bibliotece a w prezencie otrzymały kolorowanki o książkach. Po feriach umówiliśmy się na jeszcze jedno spotkanie.

Uczniowie klasy IIIb w rolach nauczycieli
    Od kilku dni w klasie III b odbywają się lekcje odwrócone związane z blokiem tematycznym - "Nasze małe ojczyzny". Klasa została podzielona na grupy, które przygotowują się do zajęć na temat przydzielonych regionów Polski. Korzystają ze swoich podręczników i ćwiczeń oraz poszukują ciekawostek i zdjęć w Internecie jak : legendy i opowiadania związane z danym regionem.
Już odbyła się lekcja związana z Małopolską. Nie było łatwo, ale poradzili sobie z pomocą wychowawcy.
Następna grupa 26 stycznia poprowadziła zajęcia odwrócone na temat  Mazowsza. Lekcja odbyła się w bibliotece szkolnej, a tematem była "Historia Mazowsza".
Tym razem poradzili sobie świetnie. Zorganizowali quiz, który sprawdził ich dotychczasową wiedzę o tym regionie ( dużo pytań dotyczyło Warszawy). Na mapie Polski dzieci pokazywały omawiany region, największe miasta, rzekę Wisłę. Następnie przedstawiły zdjęcia wyszukane w Internecie oraz w  swoich zbiorach domowych.
Pięknie się zorganizowali, podzielili się tak, że każda z grup miała coś do przekazania klasie. Członkowie grupy, którzy poprowadzili lekcję „ odwróconą” to : Franek Bazylewicz - lider zespołu, Michalina Sys, Laura Łukaszewska i Alan Pepliński.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 we WSCHOWIE