Nauczyciele

Dyrektor szkoły – dr Maciej Grabianowski

Wicedyrektor     – mgr Dorota Szeląg

Wicedyrektor    – mgr Wiesława Motała

Nauczyciele:

Edukacja wczesnoszkolna

               mgr Dorota Kokoszka 

               mgr Ewa Łączna

               mgr Robert Sierota

               mgr Maria Wojciechowska

               mgr Inga Zeler

               mgr Natalia Gąda-Kościuk

               mgr Anna Drobnik

               mgr Anna Saleta

               mgr Magdalena Kulka

              mgr Anna Żukow – nauczyciel wspomagający

              mgr Barełkowska Justyna – nauczyciel wspomagający

              Juraś Magdalena – pomoc nauczyciela

              mgr Nowak Natalia – nauczyciel wspomagający

              lic. Michalina Gertych

                 

Język polski

               mgr Elżbieta Grining

               mgr Alicja Weinert

               mgr Hanna Rusiecka

               mgr Kornelia Musiał

Matematyka

               mgr Danuta Kopeć

               mgr Iwona Leszczewska

               mgr Adam Tarka

               mgr Małgorzata Rękoś

Przyroda 

               mgr inż. Małgorzata Rodak

               mgr Elżbieta Budziak

Geografia

              mgr Elżbieta Budziak

Fizyka

              mgr Małgorzata Rękoś

Chemia

              mgr Małgorzata Rękoś

Biologia

              mgr inż. Małgorzata Rodak

Historia

              mgr Wiesława Motała

              mgr Maria Sobota

              mgr Marzena Knaflewska

Język niemiecki

              mgr Hanna Łuczak

              mgr Anna Waszkowiak

              mgr  Magdalena Golińska

Język angielski 

              mgr Tomasz Florczak

              mgr Hanna Łuczak

              mgr  Magdalena Golińska

              mgr Aleksandra Heitzman

              mgr Anna Nowak

Muzyka

             mgr Justyna Suchecka

Plastyka

            mgr Anna Cieśla

Technika

            mgr Ryszard Czechowski

Informatyka

             mgr Ryszard Czechowski

            mgr Roman Rokicki

Edukacja dla bezpieczeństwa

             mgr Roman Rokicki

Religia

                s. Urszula Taborek       

            mgr  Dorota Seweryńska

              ks. Tomasz Szulc

Wych. fizyczne

            mgr Anna Gadkowska

            mgr Janina Gnieżeńska 

            mgr Rafał Kulczykowski

            mgr Dariusz Rączka

             mgr Marlena Turlińska

Doradztwo zawodowe

             mgr Robert Pluta

Biblioteka 

          mgr Ewa Ślipko

         mgr Maria Złoczewska

Pedagog

            mgr Małgorzata Olszyńska

Logopeda

            mgr Anna Smektała

Psycholog

           mgr Katarzyna Klak- Korona

Świetlica

           mgr Renata Głuch

           lic. Aneta Strzebińska

           mgr Anna Nowak

mgr Dorota Kokoszka