Nauczyciele

Dyrektor szkoły – dr Maciej Grabianowski

Wicedyrektor     – mgr Dorota Szeląg

Wicedyrektor    – mgr Wiesława Motała

Nauczyciele:

^Edukacja wczesnoszkolna

mgr Dorota Kokoszka 

mgr Ewa Łączna

mgr Robert Sierota

mgr Maria Wojciechowska

mgr Inga Zeler

mgr Anna Drobnik

mgr Anna Saleta

mgr Michalina Kuciewicz

mgr Anna Ziemek

mgr Agnieszka Dybowska

mgr Anna Żukow – nauczyciel wspomagający

mgr Justyna Barełkowska  – nauczyciel wspomagający

mgr Marlena Turlińska – zajęcia rewalidacyjne
                 

^Język polski

mgr Elżbieta Grining

mgr Alicja Weinert

mgr Kornelia Musiał

mgr Ewa Ślipko

^Matematyka

mgr Danuta Kopeć

mgr Iwona Leszczewska

mgr Adam Tarka

mgr Małgorzata Leśniewska

^Chemia/fizyka/matemetyka

mgr inż. Małgorzata Rękoś

^Przyroda/biologia

mgr inż. Małgorzata Rodak

^Geografia

mgr Elżbieta Budziak

^Historia

mgr Wiesława Motała

mgr Maria Sobota – WOS/WDŻR

mgr Marzena Knaflewska

^Język niemiecki

mgr Hanna Smużniak

mgr Anna Waszkowiak

mgr  Magdalena Golińska

^Język angielski 

mgr Tomasz Florczak

mgr Hanna Smużniak

mgr  Magdalena Golińska

mgr Aleksandra Heitzman

mgr Anna Nowak

^Muzyka

mgr Justyna Suchecka

^Plastyka

mgr Anna Cieśla

^Technika

 mgr Ryszard Czechowski

^Informatyka

mgr Roman Rokicki

^Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Roman Rokicki

^Religia

s. Urszula Taborek       

mgr  Dorota Seweryńska

ks. Łukasz Mielnik

^Wych. fizyczne

mgr Anna Gadkowska – gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

mgr Janina Gnieżeńska 

mgr Rafał Kulczykowski

mgr Dariusz Rączka

^Biblioteka 

mgr Ewa Ślipko

mgr Maria Złoczewska

^Pedagog

mgr Małgorzata Olszyńska

^Logopeda

mgr Anna Smektała

mgr Anna Drobnik

^Psycholog

mgr Katarzyna Klak- Korona

^Świetlica

mgr Renata Głuch

lic. Aneta Strzebińska

mgr Inga Zeler

mgr Anna Nowak

mgr Ewa Łączna