Nauczyciele

Dyrektor szkoły – dr Maciej Grabianowski

Wicedyrektor     – mgr Dorota Szeląg

Wicedyrektor    – mgr Wiesława Motała

Nauczyciele:

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Dorota Kokoszka 

mgr Ewa Łączna

mgr Robert Sierota

mgr Maria Wojciechowska

mgr Inga Zeler

mgr Natalia Gąda-Kościuk

mgr Anna Drobnik

mgr Anna Saleta

mgr Magdalena Kulka

mgr Michalina Gertych

mgr Anna Żukow – nauczyciel wspomagający

mgr Barełkowska Justyna – nauczyciel wspomagający

mgr Nowak Natalia – nauczyciel wspomagający

                 

Język polski

mgr Elżbieta Grining

mgr Alicja Weinert

mgr Hanna Rusiecka

mgr Kornelia Musiał

Matematyka

mgr Danuta Kopeć

mgr Iwona Leszczewska

mgr Adam Tarka

mgr Małgorzata Rękoś

Przyroda 

 mgr inż. Małgorzata Rodak

 mgr Elżbieta Budziak

Geografia

 mgr Elżbieta Budziak

Fizyka

mgr Małgorzata Rękoś

Chemia

mgr Małgorzata Rękoś

Biologia

mgr inż. Małgorzata Rodak

Historia

mgr Wiesława Motała

mgr Maria Sobota

mgr Marzena Knaflewska

Język niemiecki

mgr Hanna Łuczak

mgr Anna Waszkowiak

mgr  Magdalena Golińska

Język angielski 

mgr Tomasz Florczak

mgr Hanna Łuczak

mgr  Magdalena Golińska

mgr Aleksandra Heitzman

mgr Anna Nowak

Muzyka

mgr Justyna Suchecka

Plastyka

mgr Anna Cieśla

Technika

 mgr Ryszard Czechowski

Informatyka

mgr Ryszard Czechowski

mgr Roman Rokicki

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Roman Rokicki

Religia

s. Urszula Taborek       

mgr  Dorota Seweryńska

ks. Tomasz Szulc

Wych. fizyczne

mgr Anna Gadkowska

mgr Janina Gnieżeńska 

mgr Rafał Kulczykowski

mgr Dariusz Rączka

mgr Marlena Turlińska

Doradztwo zawodowe

mgr Robert Pluta

Biblioteka 

mgr Ewa Ślipko

mgr Maria Złoczewska

Pedagog

mgr Małgorzata Olszyńska

Logopeda

mgr Anna Smektała

Psycholog

mgr Katarzyna Klak- Korona

Świetlica

mgr Renata Głuch

lic. Aneta Strzebińska

mgr Ryszard Czechowski

mgr Dorota Kokoszka