Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

02.09.2019

 

I semestr

 

02.09.2019 – 26.01.2020

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23.12 – 31.12.2019

 

Ferie zimowe

 

27.01 – 09.02.2020

 

II semestr

 

10.02 – 26.06.2020

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

09.04 – 14.04.2020

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno–opiekuńczo

–wychowawczych

      01.11.2019 (Wszystkich Świętych)

      11.11.2019 (Narodowe Święto Niepodległości)

      01.05.2020 (Międzynarodowe Święto Pracy)

      11.06.2020 (Boże Ciało)

 

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych

      02.01.2020

      03.01.2020

      21.04.2020 – Egzamin ósmoklasisty – język polski

      22.04.2020 – Egzamin ósmoklasisty – język polski

      23.04.2020 – Egzamin ósmoklasisty – język obcy

      12.06.2020

      25.06.2020

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych

 

26.06.2020

 

Ferie letnie

 

27.06 – 31.08.2020