Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

03.09.2018

 

I semestr

 

03.09.2018 – 13.01.2019

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23.12 – 31.12.2018

 

Ferie zimowe

 

14.01 – 27.01.2019

 

II semestr

 

28.01 – 21.06.2019

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

18.04 – 23.04.2019

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno–opiekuńczo

–wychowawczych

      01.11.2018 (Wszystkich Świętych)

      11.11.2018 (Narodowe Święto Niepodległości)

      01.05.2019 (Międzynarodowe Święto Pracy)

      03.05.2019 (Święto Konstytucji 3-Maja)

      20.06.2019 (Boże Ciało)

 

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych

      02.11.2018

      15.04.2019 – Egzamin ósmoklasisty – język polski

      16.04.2019 – Egzamin ósmoklasisty – język polski

      17.04.2019 – Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

      02.05.2019

      19.06.2019

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych

 

21.06.2019

 

Ferie letnie

 

20.06 – 31.08.2019