Jak dzięki story cubes rozwijamy swoje umiejętności literackie na lekcjach języka polskiego.

Pisanie opowiadań sprawia uczniom zwykle wiele problemów, szczególnie w klasach czwartych i piątych. Nie jest też ulubioną czynnością, ponieważ wymaga pomysłowości, cierpliwości, czasu i koncentracji. Biorąc pod uwagę ten problem, aby ułatwić uczniom kształcenie umiejętności pisania, na początku roku szkolnego podczas lekcji języka polskiego i zajęć wyrównawczych prowadzonych przez panią Elżbietę Grining zostały wprowadzone zestawy story cubes czyli „opowiadające kostki”.
Każdy złożony jest z dziewięciu elementów o różnej tematyce, np. podróże, fantazja, sekrety. Po rzuceniu kostek, układa się je w ciąg tematyczny i pisze opowiadanie w oparciu o losowo wyrzucone obrazki.
I tak bawiąc się, zaczęliśmy pisać coraz ciekawsze opowiadania, korzystając z kostek story cubes. Okazało się, że pomagają one rozwijać wyobraźnię i kształcić zdolności językowe. Poprawa umiejętności pisania widoczna jest przede wszystkim w klasie piątej, w której zaobserwowano wcześniej największe problemy. Praktycznie wszyscy uczniowie tej klasy, podczas wypełniania ankiety dotyczącej story cubes, przyznali, że lubią taki sposób tworzenia wypowiedzi, ponieważ rozwija ich wyobraźnię i zdolności językowe. Wszyscy też zauważyli u siebie poprawę umiejętności układania opowiadań. Rozmowy przeprowadzone z uczniami ze starszych klas wskazują na to, że oni również lubią pisanie w oparciu o „opowiadające kostki” i chętnie oddają się tej czynności podczas lekcji.
W planie mamy poszerzenie stosowania tej formy kształcenia o kolejne zestawy, wskazane przez uczniów, m.in. o tematyce sportowej, przygodowej i fantastycznej, dzięki którym będą mogli nie tylko się uczyć, ale również dobrze się bawić.