Z życia pszczół

Dnia 28 października w klasach I odbyło się spotkanie na temat życia pszczół. Zaproszony gość, pszczelarz – pan Józef Chruszczewski wygłosił dla dzieci niezwykle ciekawą prelekcję. Pan Józef zajmuje się na co dzień swoją pasieką z dużą pasją i zamiłowaniem. Podczas lekcji pszczelarstwa, dzieci dowiedziały się bardzo ciekawych informacji dotyczących systemu funkcjonowania rodzin pszczelich. Poznały prawa rządzące w świecie pszczół. Oglądały rekwizyty, których używa się podczas pracy z pszczołami. Największą atrakcją spotkania okazał się strój pszczelarski, który ubrał Pan Józef. Dzieci z wielką ochotą przymierzały kapelusz przeznaczony do pracy przy ulach. Na zakończenie spotkania pszczelarz przygotował pyszny poczęstunek. Wszystkie dzieci skosztowały miodu o różnych smakach. Miały przy tym wiele radości. Podsumowaniem zajęć było wręczenie podziękowania Panu Józefowi przez uczniów. Organizatorem spotkania była Natalia Gąda- Kościuk.