„Religio-plastyka”.

W dniach 21-22 października w klasie II A, II B, II C odbyły się zajęcia, które przez dzieci zostały nazwane „religio-plastyką”. Dzieci przypomniały sobie modlitwy różańcowe oraz budowę różańca. Najciekawsze okazało się własnoręczne wykonanie różańców z użyciem różnych materiałów. Wykorzystanie wszystkich zmysłów podczas lekcji z pewnością ułatwiło dzieciom zapamiętanie poznanych treści. Każde dziecko pięknie włączyło się w wykonywaną pracę, a jej rezultat możemy zobaczyć w krótkiej fotorelacji.